arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Gruppchefer till vår analysverksamhet i Linköping

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Enhetschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 september

 • Sök jobbet senast

  18 oktober

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. A467.486/2019 jobb.na@polisen.se

Om jobbet

Kemi- och tekniksektionen arbetar i stort med att analysera spår som säkrats på brottplatser, t.ex. brandrester, oljor, färger, glas och explosivämnen. Inom instrumentanalysgruppen utförs kontroll och kalibrering av bevisinstrument för alkoholutandning.
Droganalyssektionens övergripande uppdrag är att genomföra undersökningar och analyser av material som misstänks innehålla narkotika, hälsofarlig vara och/eller dopningsmedel. 
De analystekniker som används på sektionerna är bl.a. SEM, LC-MS, GC-MS, GC-FID, GD- IRD, FTIR, NMR, RAMAN.

Som gruppchef

ska du
ha personalansvar
inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
ingå i sektionens ledningsgrupp
ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
samverka med de andra gruppcheferna på sektionen för att gemensamt planera och utveckla verksamheten
ha kontakter med andra myndigheter och organisationer, både nationellt och internationellt
samverka internt med andra verksamhetsområden och sektioner
företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du

verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

har du

 minst 6 månaders erfarenhet av ledarskap som chef, arbetsledare eller projektledare
naturvetenskaplig akademisk examen/utbildning inom ett för funktionen relevant område eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren finner likvärdig
erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
erfarenhet av offentlig upphandling är det meriterande
utbildning inom chefs- och ledarskap är det meriterande
erfarenhet av arbete i en ackrediterad verksamhet ISO 17025 är det meriterande

besitter du

förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här:

https://polisen.se/om-polisen/lediga-jobb/2019/september/gruppchefer-till-var-analysverksamhet-i-linkoping/
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.
Kontaktpersoner
Information om gruppchefstjänst på Kemi- och tekniksektionen lämnas av Helene Hed, sektionschef 010-56 28 213 respektive gruppchefstjänster på Droganalyssektionen lämnas av Maria Lindstam, sektionschef 010-56 28 346 . Information om rekryteringsprocessen lämnas av: ninwa.youssef@polisen.se. 
Fackliga företrädare
För Polisförbundet: Per Thollin 010-5638586, för Saco-S: Nils Hydén 010-5628242, för ST: Heléne Tapper 010-5628178 och för SEKO: Ehrenfried Jäschke 010-5622110.
Anställning
Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Placering vid Nationellt forensiskt centrum i Linköping

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.na@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A467.486/2019 i mailet ärendemening.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd ta kontakt med ninwa.youssef@polisen.se
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering.
Polismyndigheten behandlar de uppgifter som du lämnar i samband med en rekryteringsprocess för att administrera ansökan och tillsätta den aktuella befattningen. Om du anställs kommer uppgifterna att behandlas vidare för personaladministrativa ändamål. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna utföra sina uppgifter av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.
Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Ansökningshandlingar betraktas dock som allmänna handlingar som ska tas om hand för arkivering enligt gällande arkivreglering. Handlingarna kan därför komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen och får gallras efter två år.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 11 okt 2019!

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. jobb.na@polisen.se