arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Gruppchefer till utredningsverksamheten, Polisområde Syd, Nord och Gotland

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Kontorschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 november

 • Sök jobbet senast

  18 november

https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=a5e51868-b79c-4418-bfe8-cbfb173f988e

Om jobbet

Polismyndigheten, region Stockholm har ca 7000 anställda. Regionen består av fyra polisområden City, Syd, Nord och Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen.
Polisområde Stockholm Syd är indelat i åtta lokalpolisområden. Här bor och arbetar närmare en miljon invånare. Området spänner från storstad till mindre kommuner med småstadskaraktär, från landsbygd och skärgård till publika arenor och knutpunkter för alla trafikslag.
Vi söker gruppchefer till tre lokalpolisområden Skärholmen, Farsta och Södertälje med följande inriktning:
 • Lpo Skärholmen söker två gruppchefer en för ungdomsgruppen och en för vuxengruppen. Vi ser dock att du är intresserad av bägge delar och är delaktig i den påbörjade utvecklingen av ett integrerat arbetssätt mellan de olika utredningsgrupperna. Vi arbetar genom ett coachande förhållningssätt för att utveckla samarbetet och öka kvalitén i vår verksamhet.
 • Lpo Farsta söker två gruppchefer för de två vuxengrupperna, totalt finns tre grupper. Vi ser dock att du även är intresserad av ärenden med personer under 18 år då vi arbetar med helheten och har ett integrerat arbetssätt. Vi arbetar genom ett coachande förhållningssätt. Området erbjuder en arbetsplats i ständig utveckling.
 • Lpo Södertälje söker gruppchef till en utredningsgrupp med fokus på ungdomar. Södertälje innefattar områden klassade som utsatta och särskilt prioriterade med påtaglig problematik kring organiserad brottslighet och kriminella nätverk med negativ påverkan på lokalsamhället. Som gruppchef leder du arbetsgruppen och skapar förutsättningar för en effektiv verksamhet tillsammans med övriga arbetsgrupper. Lokalpolisområde Södertälje har en komplex problembild men också goda förutsättningar att göra skillnad.
Polisområde Nord omfattar 14 kommuner samt västra delarna av Stockholms stad. Området består av sju lokalpolisområden, fem utredningssektioner och ett kansli. Vi söker gruppchefer till två lokalpolisområden Rinkeby och Vällingby med följande inriktning:
 • Lpo Rinkeby söker gruppchef som primärt ansvarar för utredningssidans yttre verksamhet. Du är intresserad av att arbeta operativt inom ramen för FU. Vi ser gärna att du har FU-ledare behörighet och har en bakgrund från att arbeta med komplexa utredningar. Lokalpolisområdet består av två stadsdelar Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta inom Stockholms kommun. Området har i dag tre av de områden som klassas som särskilt prioriterade. Ett område fullt av utmaningar men också ett starkt polisområde med tydliga mål att vi ska göra en förändring till det bättre.
 • Lpo Vällingby söker gruppchefer till flera av de nyupprustade grupperna. Efter genomlysning kommer utredningsverksamheten att organiseras i fem grupper med olika inriktning. Två grupper utreder mängdbrott med vuxna gärningsmän, en grupp utreder brott där målsägaren och/eller misstänkt är under 18 år. En grupp kommer främst hantera ärenden med frihetsberövade och en grupp kommer att arbeta operativt med ansvar för inhämtning av efterlysta, husrannsakningar samt övrigt. Lokalpolisområdet omfattar geografiskt stadsdelarna Bromma och Hässelby-Vällingby samt Ekerö kommun.Polisområde Gotland tillhör Polisregion Stockholm och omfattar hela Gotland med ca 59 000 invånare, varav 24 000 bor i Visby. Vi söker gruppchef till lokalpolisområdet (PO Gotland) med följande inriktning:
 • Lpo Gotland (PO Gotland) söker gruppchef till jourgruppen på utredningssektionen. Utredningsverksamheten är samlad på polisområdets utredningssektion som består av fyra grupper varav en jourgrupp, två utredningsgrupper samt en grupp för stationsbefäl och jourförundersökningsledare. Som gruppchef för jouren är du också förundersökningsledare vilket ställer goda krav på förståelse för utredningsprocessen. Du är delaktig i polisområdets taktiska centrum samt ingår i sektionsledningen. Placering vid utredningssektionen PO Gotland.

Arbetsuppgifter

Som chef för utredningsverksamheten vid lokalpolisområde eller chef för utredningssektionen på Gotland
ska du
 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i ledningsgrupp/ annat ledningsforum (om det är aktuellt)
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.är du
 • verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du
• minst sex månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
• för funktionen relevant examen/utbildning
• erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
besitter du
• förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
• förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
• förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
• förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
• förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
• förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
Se hela kravprofilen under rubriken Relaterade dokument.
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.
Erfarenhet krävs.

https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=a5e51868-b79c-4418-bfe8-cbfb173f988e