arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Gruppchef Vapen och Foto grupp 1, NFC Stockholm

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Gruppchef, teknik

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 november

 • Sök jobbet senast

  11 december

Om jobbet

Nationellt Forensiskt Centrum
Nationellt forensiskt centrum, NFC, är en nationell avdelning inom Polismyndigheten. NFCs uppgift är att som opartiskt expertorgan utföra undersökningar i brottmål åt rättsväsendets myndigheter. NFC har även ansvaret för en enhetlig och kvalitetssäkrad forensisk process inom hela Polismyndigheten som omfattar laborativ verksamhet, kriminalteknik och it-forensik. Dessutom ansvarar NFC för forskning och utveckling, expertstöd samt utbildning inom det forensiska området.
Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som har en vana vid att leda grupper och/eller organisationer mot uppsatta mål och att utveckla dem med att bli effektivare att uppnå mål. Du leder på ett medarbetaredrivet sätt, är lyhörd i ditt ledarskap, och säkerställer att medarbetare kan påverka och ta ansvar. Gruppen ansvarar för undersökning av beslagtagna vapen samt fotodokumentation av säkrade spår på labb och en del fotodokumentation ute på fält. Arbetsbelastning är hög och gruppen består av erfarna och drivna medarbetare där ditt tydliga ledarskap spelar stor roll. Du har en stark förmåga att samarbeta med andra grupper och partners, både interna i NFC och externa, och leder andra i sin samverkan med andra. Verksamheten vid sektionen är ackrediterad enligt ISO 17025.
Vi söker dig som är strukturerad och flexibel och kan arbeta både operativt och strategiskt. Arbetsuppgifterna ställer krav att du är driven och har god kommunikations- och samarbetsförmåga. Dessutom krävs förmåga att se och förstå verksamhetens roll från kundens perspektiv där samverkan med polisregionen är central. Som gruppchef rapporterar du till sektionschef för NFC Stockholm och ingår i dennes ledningsgrupp.
Som chef för Vapen och Foto grupp 1 på NFC Stockholm
ska du
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i sektionens ledningsgrupp där du tillsammans med andra i ledningsgruppen bidrar till utvecklingen av sektionens verksamhet både på det korta och det långa perspektivet
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda NFC både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
är du
- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential
Som grupp chef vid NFC
har du
- för funktionen relevant akademisk examen alternativt polisutbildning (kvalifikation)
- Minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande under den senaste femårsperioden. (kvalifikation)
- aktuell erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet (kvalifikation)
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten (kvalifikation)
- ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum (meriterande)
- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet (meriterande)
- erfarenhet av att bedriva ackrediterad verksamhet utifrån ISO standard (meriterande)
- erfarenhet av processorienterat arbete som skapar mervärde för kund (meriterande)
- chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå. (meriterande)
- erfarenhet av polisorganisationens verksamhet. (meriterande)
besitter du
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit.
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.
Kontaktpersoner
Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, Stephen Robert James 0736 – 59 95 55. Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult Cecilia Frisell, 0722 - 28 74 34.
För mer information om tjänsten, fullständig annons och kravprofil samt för att söka, vänligen gå till annonsen på vår hemsida (och sök därifrån): https://polisen.se/om-polisen/lediga-jobb/2020/november/gc-till-nfc-vapen-och-foto-1/

Varmt välkommen!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön