arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Gruppchef till Verksamhetsstyrning och Analys vid regionkansli Syd,

 • Ort

  Malmö

 • Yrkesroll

  Kanslichef, statlig

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 oktober

 • Sök jobbet senast

  19 november

Om jobbet

Vi bereder, planerar och samordnar för att hela verksamheten ska ha goda förutsättningar att bedrivas och utvecklas efter polisverksamhetens och därmed medborgarnas behov.
Polisregion Syd består av Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län och är uppdelat i fem polisområden, tre regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen.
Regionkansliet består av sju grupper med ett sextiotal medarbetare. Regionskansliet utgör ledningsstöd till regionledningen samt stöd till övrig verksamhet. Verksamheten är bred och består bland annat av att bereda, planera och samordna för att skapa goda förutsättningar för kärnverksamheten.

ARBETSUPPGIFTER

I VSA-gruppens uppdrag ingår bland annat styrmodell och aktivitetsplanering, intern styrning och kontroll, uppföljning med analys av verksamhet och resultat, framtagning av resultatrapporter, verksamhetsutveckling samt uppdrag som sakkunnig inom UL, BF och Service.

Som chef för Verksamhetsstyrning och analys


ska du
inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i regionkansliets ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
- vara ett stöd för verksamheten

är du


- verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

KVALIFIKATIONER

har du

- minst två års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
- för funktionen relevant examen/utbildning
- erfarenhet av uppföljnings- och analysarbete
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

meriterande


- Erfarenhet av polisorganisationens verksamhet

besitter du


- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

ÖVRIGT

Anställning

Tillsvidareanställning som inspektör/handläggare med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Placering vid regionkansli Syd

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Säkerhetsprövning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning (med registerkontroll och säkerhetsintervju enligt säkerhetsskyddslagen) kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till myndigheten för att kunna handlägga din ansökan på ett effektivt och rättssäkert sätt. Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina uppgifter sparas i maximalt två år och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd ta kontakt med Malin Steiner, HR konsult 010-56 149 31.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 19 november 2018!

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av chef regionka