arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Gruppchef till Stöd och Service 1, placering Trollhättan

 • Yrkesroll

  Inspektör, Polisen

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 mars

 • Sök jobbet senast

  1 april

Om jobbet

PO Fyrbodal

Polisområde Fyrbodal omfattar 17 kommuner och är organiserat i tre lokalpolisområden; västra Fyrbodal, östra Fyrbodal och södra Fyrbodal. På polisområdesnivå finns en utredningssektion och ett områdeskansli.

ARBETSUPPGIFTER

I rollen som gruppchef för Stöd och service 1 har du en bred och varierande roll. Dels arbetsleder du ditt team av kommunpoliser, handläggare, planerare och FU-samordnare, dels är du ett stöd till vår lokalpolisområdeschef och du står redo att kliva in som ställföreträdande när behov uppstår.

Din arbetsgrupp består av kunniga medarbetare med lång erfarenhet, du ska coacha och motivera dem mot era gemensamma mål. Du tar med dig din breda erfarenhet och ditt stora engagemang och arbetar för en gemensam styrning inom polisområde Fyrbodal så att vi kan vara både en attraktiv arbetsgivare och en attraktiv samarbetspartner för kommunen, dess medborgare och övriga aktörer som arbetar för ett tryggare och säkrare samhälle.

Vi behöver dig som trivs med att arbeta strukturerat och som har en god administrativ förmåga, en förmåga som gör att du håller god ordning på olika åtaganden, uppdrag och uppföljningar som är nödvändiga i den dagliga verksamheten. Du ska också vid behov kunna leda möten och representera lokalpolisområdet i olika sammanhang, både internt och externt. Viktiga områden är projekt som rör lokaler, ekonomi, förändrings och rekryteringsarbete.

Kommunpoliserna hör till din grupp och är lokalpolisområdets representanter i våra sju kommuner. De har ett viktigt uppdrag som behöver din stöttning, samordning och uppföljning av samverkansöverenskommelser och medborgarlöften, även här gäller uppdraget både internt och externt.

Som gruppchef


ska du
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
- hantera lokalfrågor
- övergripande samordna det systematiska arbetsmiljöarbetet och vara mottagare av de skyddsronder som gruppchefer redovisar
- hantera ekonomifrågor, attestera beställningar och vara väl insatt i Lokalpolisområdets budget- och investeringsarbete

KVALIFIKATIONER

Som gruppchef

är du

- verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

har du

- minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
- för funktionen relevant utbildning eller polisexamen
- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
- god förmåga att arbeta i Excel, UBW, COPS, Palasso, LISA, Word
- god kännedom inom ordningslagen och alkohollagen
- god förmåga att skriva remissvar i tillståndsärenden

besitter du

- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

ÖVRIGT

Anställningsform: Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Arbetsort: Trollhättan
Arbetstid: Flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Gruppchef, Stöd och Service 1, Östra Fyrbodal

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 1 april 2020. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Varmt välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Inspektör, Polisen

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Dagtid, flex Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse.