arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Gruppchef till sektionen för Utveckling och Samordning, HR-avdelningen

 • Yrkesroll

  Kanslichef, statlig

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 september

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

HR-avdelningens främsta uppgift är att tydliggöra, omsätta och utveckla en verksamhetsdriven arbetsgivarpolitik som stödjer Polismyndighetens korta och långa mål. Ansvaret omfattar följande områden: arbetsgivarpolitik/avtal, chefs- och medarbetarskap, kompetens inklusive Polismyndighetens utbildningsverksamhet, arbetsmiljö och kultur. Vidare ansvarar avdelningen för värdeskapande samarbete med arbetstagarorganisationerna, myndighetens personalansvarsnämnd.
Kompetensenheten vilken består av sektionerna Grundutbildning, Fort- och vidareutbildning samt Utveckling och samordning är den enhet vid HR-avdelningen som har ansvar för Polismyndighetens utbildningsverksamhet både vad gäller grundutbildning till polis och utbildning för redan anställda.

Till sektionen för utveckling och samordning söker vi gruppchef till gruppen Verksamhetsstöd vars uppdrag är att säkerställa ett effektivt och väl fungerande administrativt stöd till hela enheten där det även ingår att rapportera till enhetschefen.

ARBETSUPPGIFTER

- Som gruppchef tillser du behovet av effektivt, administrativt stöd åt samtliga verksamheter inom enheten och säkerställer ett professionellt stöd till enhetsledningen i planerings-, berednings-, styrnings- och uppföljningsarbetet. Du kommer i din chefsroll att befinna dig i forum där dessa frågor hanteras.
- Tillsammans med enhetsledningen ansvar du för samordning och beredning av enhetens interna verksamhetsplanering, uppföljning och avrapportering, samt utarbetar beslutsunderlag till enhetschef och sektionschefer.
- Du tillser och följer upp att regelverk, riktlinjer, rutiner, beredningsprocesser och handläggningsordningar är kända inom enheten och efterlevs.
- Du leder en grupp bestående av verksamhetscontroller, samordnare för nationella lokal- och utbildningsfrågor, kvalificerade handläggare och administratörer.
- Du har personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar och genomför utvecklingssamtal, lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare samt övriga kompetensinsatser inom ramen för ARUBA.
- Du bidrar tillsammans med dina medarbetare till verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete och du verkar för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar

Som gruppchef för verksamhetsstöd vid kompetensenheten på HR-avdelningen

ska du

- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

- verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

KVALIFIKATIONER

har du
- minst tre års erfarenhet av arbete som administrativ chef/kanslichef inom offentlig
förvaltning
- högskoleutbildning med juridisk eller för uppdraget motsvarande relevant inriktning
- ingått i ledningsforum på lägst direkt nivå
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
- dokumenterad erfarenhet av arbete inom förvaltning

det är meriterande att du har

- erfarenhet av att arbeta med kompetensutvecklingsfrågor
- erfarenhet av polisens verksamhet
- chefs- och/eller ledarskapsutbildning

besitter du

- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av
verksamheten
- förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett helhetsperspektiv
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring, implementera och
förvalta
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se fullständig kravprofil på www.polisen.se

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

ÖVRIGT

Anställning
 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placeringsort: Sörentorp, Solna

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 25 september 2020.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Varmt välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Kanslichef, statlig

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Flextid Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast.