arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Gruppchef till rättstillämpningen vid Rättsenheten Bergslagen

 • Yrkesroll

  Gruppledare för kontorspersonal

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 oktober

 • Sök jobbet senast

  16 november

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. jobb.chef@polisen.se

Om jobbet

Rättsavdelningen har ca 750 anställda. Avdelningen består av sju regionala enheter, tre enheter på nationell nivå samt ett kansli som lyder direkt under avdelningschefen.

Rättsenheten Bergslagen består idag av fyra grupper, vilka är rättstillämpning, informations-förvaltning och två förvaltningsrättsgrupper.

Uppgifter inom verksamhetsområdet för rättstillämpning är bl.a. att:
 • ge juridiskt stöd till respektive polisregion samt till den egna rättsenheten,
 • ge stöd till respektive polisregion vid framtagande och revidering av regionala styrdokument,
 • fatta myndighetsbeslut angående begäran om allmän handling som förvaras hos respektive polisregion och vid den egna rättsenheten,
 • handlägga de frågor som föranleds av att Polismyndighetens beslut överklagas inom respektive polisregion och rättsenhet samt företräda Polismyndigheten i domstolsprocessen, dock inte som svarande i skadeståndsärenden,
 • inom respektive polisregion och rättsenhet anhängiggöra eller överklaga ärende i domstol samt företräda Polismyndigheten i domstolsprocessen,
 • utfärda fullmakter till Kammarkollegiet,
 • bereda yttranden till Riksdagens ombudsmän (JO)
Vid Rättsavdelningen/Rättsenheten Bergslagen söker vi nu en chef till rättstillämpningen.

Som chef för rättstillämpningen vid Rättsenheten Bergslagen

ska du

- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i rättsenheten ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

har du

- minst tre års erfarenhet av att ha arbetat som arbetat som chef med fullt personalansvar
- juristexamen
- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten.

Läs hela annonsen och kravprofilen på www.polisen.se

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rättschef Jessica Ölvestad 010-567 05 50. Information om rekryteringsprocessen lämnas av: chefsrekrytering@polisen.se.

Fackliga företrädare

Anna Owens, SACO-S, tfn 010-56 34881
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10
Johan Gjertz, Fackförbundet ST, tfn 010-56 770 92
Karna Tillheden, Seko Polisen, tfn 010-56 16627

Anställning

– Tillsvidare anställning som handläggare med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
– Placering i Örebro eller Karlstad

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med dnr. A545.239/2018 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 16 november 2018!

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. jobb.chef@polisen.se