arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Gruppchef till översättningsgruppen

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Sektionschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 april

 • Sök jobbet senast

  13 maj

Om jobbet

Vi söker en gruppchef till myndighetens översättningsgrupp, med genuin förmåga att leda och utveckla andra och som med tillit skapar motivation och delaktighet i gruppen för att nå uppsatta mål.
Ort: Stockholm
Sista ansökningsdag: 2021-05-13
Säkerhetspolisen arbetar med att förebygga och avslöja brott mot Sveriges säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen. Våra motståndare följer inte regler eller givna mönster. Därför tar vi ingenting för givet och förväntar oss det bästa från varandra, varje dag.

Dina egenskaper

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig med goda ledaregenskaper som ser möjlighet i förändring och får andra att utvecklas och växa. Du är väl förtrogen med det tillitsfulla ledarskapet och bidrar aktivt till ett arbetsklimat och relationer där gemensam ansvarskänsla, förtroende och delaktighet värdesätts.
Du har hög motivation, tar egna initiativ och driver frågor för att utveckla verksamheten. Du ser ditt uppdrag och den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang där helheten kommer främst. Det är också viktigt att du på ett naturligt sätt kan skapa och upprätthålla goda och förtroendefulla relationer inom och utanför myndigheten.
Som ledare har du integritet och mod att ta ansvar och fatta de beslut som krävs. Du förstår gruppdynamik och har förmåga att bygga och leda en grupp utifrån nuläge. Du är tydlig i din kommunikation av uppdrag och förväntningar och ser återkoppling som en naturlig del av ledarskapet. Du behöver också ha god förmåga att prioritera utifrån vad situationen kräver och verksamhetens bästa.
Arbetet är föränderligt och det är viktigt att du är flexibel och kan växla mellan planerad och händelsestyrd verksamhet. Den närmaste framtiden kommer präglas av fortsatt teknisk utveckling, varför intresse för digitalisering och förmåga att se tekniska möjligheter också är viktiga egenskaper.

Ditt uppdrag

Som gruppchef för översättningsgruppen ansvarar du för att leda och utveckla gruppen som arbetar med dokumentöversättning, främst kopplat till myndighetens internationella kommunikation. Ett viktigt område som ibland kräver prioritering, flexibilitet och snabba leveranser. Du har personal- och arbetsmiljöansvar för medarbetare i olika funktioner och ansvarar för att beställda översättningar levereras i tid, med hög kvalitet och hanteras på ett rättssäkert sätt samt att koordineringen kring verksamheten är rättssäker och effektiv.
Med tillgängliga resurser leder du det dagliga arbetet och stöttar medarbetarna i fördelning och prioritering av arbetsuppgifter efter verksamhetens behov. Du värnar om en god arbetsmiljö och skapar teamkänsla, motivation och engagemang i gruppen. Tillsammans med gruppen arbetar du för ständiga förbättringar och effektivisering och tillvaratar medarbetarnas kompetens och idéer för fortsatt utveckling. Du ansvarar också för metodutveckling och säkerställer regelefterlevnad inom verksamheten.
Du har både strategiskt och operativt ansvar inom ramen för enhetens uppdrag, vilket ibland kan innebära individuellt ansvar för uppdrag och projekt. Samverkan blir en viktig del av uppdraget både med interna och externa parter.
I rollen som gruppchef är du en del av enhetens ledningsgrupp som tillsammans verkar för att enheten som helhet ska utvecklas i enlighet med myndighetens övergripande mål och behov. Tillsammans med övriga gruppchefer kan du i rollen komma att tillfälligt ersätta enhetschef när denna inte är på plats.

Din kompetens

Till den här tjänsten söker vi dig som har relevant högskoleexamen eller polisexamen och god erfarenhet av ledarskap med personalansvar på direkt nivå. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har chefs- och ledarskapsutbildning på direkt nivå och erfarenhet av verksamhetsutveckling och metodutveckling. Vi värdesätter även om du har erfarenhet av arbete inom brottsbekämpande verksamhet, underrättelseverksamhet eller annan offentlig förvaltning. Har du arbetslivserfarenhet avseende språk- och översättningsarbete och erfarenhet av översättningsverktyg ses det som positivt liksom IT-kunskap utifrån ett användarperspektiv.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Svenskt medborgarskap är ett krav, då anställning vid Säkerhetspolisen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för anställning är godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Kontaktpersoner

Vill du veta mer om våra roller inom IT och teknik är du välkommen att ringa på tfn 010-568 71 20. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.
Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 70 03, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Ansökan

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.
Ansökan sker via vår hemsida www.sakerhetspolisen.se. Ansökan ska ha kommit in senast 2021-05-13.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön