arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Gruppchef till Nationellt forensiskt centrums kansli, Linköping

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Enhetschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 juni

 • Sök jobbet senast

  17 juli

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. A362.299/2020 jobb.na@polisen.se

Om jobbet

Avdelningskansliet på Nationellt forensiskt centrum (NFC) är en stödverksamhet med uppdraget att utveckla och förvalta stödjande funktioner inom hela verksamheten, allt från utbildning, kvalitet, FoU, processtyrning, beredning, infrastruktur till inköpsdelar. Kansliet består i dagsläget av tre grupper; Kvalitet och verksamhetsplanering, Forskning och utbildning, samt Samordning.

Vi söker nu en gruppchef till gruppen Samordning. NFC:s verksamhet är inne i en större förändringsfas vilket gör att även kansliet anpassas efter detta och det påverkar även gruppen för Samordning; att säkerställa att vi ger en god service till samtliga driftställen inom NFC. Samordningsgruppen har olika administrativa ansvarsområden och är i vissa delar kontaktyta och har samordningsroller gentemot myndigheten i övrigt. Gruppen består i dag av medarbetare som arbetar som projektledare, samordnare, handläggare, servicemän och administratörer. I din roll ingår det att vara drivande och komma med förslag till effektiviseringar och förbättringar i det stöd som ges. Du kommer att ansvara för gruppens arbete med lokaler på en operativ nivå, vaktmästarsysslor, inköp/avrop, fakturasamordning, kontaktyta samt operativt verksamhetsskydd och inkluderar rollerna projektledare lokaler, samordnare, handläggare, serviceman samt administratörer. I din roll ingår det att vara drivande och komma med förslag till effektiviseringar och förbättringar i det stöd som ges. Du är en mogen ledare och chef som är van vid att vara företrädare för arbetsgivaren.

Som chef för Samordningsgruppen vid NFC


ska du
inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs på ett effektivt sätt med kundens bästa i fokus
tillsammans med dina medarbetare driva utveckling av verksamheten ansvarsområden i linje med kundens behov och de regler och riktlinjer som finns inom myndigheten
ingå i sektionens ledningsgrupp
ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

har du

minst två års erfarenhet av att ha arbetat som chef och ledare den senaste femårsperioden
för funktionsområdet relevant akademisk eller polisiär utbildning
erfarenhet av att delta i driva i förändrings- och utvecklingsarbeten
erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde, gärna med verksamhets-/kanslistöd som exempelvis med chef-, ledare- och medarbetarutveckling, kompetensförsörjning från den senaste tioårsperioden
erfarenhet av att ingå/delta i ledningsforum är det meriterande
erfarenhet av att vara rådgivande till chefer och medarbetare är meriterande
erfarenhet av inköp och/eller upphandling enligt LOU/LUFS är meriterande

besitter du

förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Fullständig kravprofil läser du på vår hemsida


När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner
Information om uppdraget lämnas av Camilla Rehme (under v.28-29 mejla rekryterande chef så tar hon istället kontakt med dig) 010-562 89 50 / camilla.rehme@polisen.se.
Information om rekryteringsprocessen lämnas av: Ninwa Youssef ninwa.youssef@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet Per Thollin, 010-56 385 86;
Saco-S Nils Hydén, 010-56 282 42;
ST Heléne Tapper, 010-56 281 78;
SEKO Polisen Ehrenfried Jäschke, 010-56 221 10

Anställning

Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Anställningen inledas med en provanställning
Placering vid NFC Linköping

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 17 juli 2020 via e-post till jobb.na@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A362.299/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A362.299/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Önskat
 • Enhetschef, offentlig förvaltning

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. jobb.na@polisen.se