arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Gruppchef till Nationellt forensiskt centrum Väst, Göteborg

 • Ort

  Göteborg

 • Yrkesroll

  Enhetschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 juli

 • Sök jobbet senast

  28 augusti

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. A413.708/2020 jobb.na@polisen.se

Om jobbet

Nationellt Forensiskt Centrum Väst finns i Göteborg, Halmstad och Borås. I huvudsak analyseras här spår och material som kriminaltekniker, lokala brottsplatsutredare och övriga polisanställda inhämtar från brottsplatser i regionen. Det handlar exempelvis om att arbeta med spårsäkring genom DNA, tekniska undersökningar av vapen, framkallning och identifiering av fingeravtryck, forensisk fotografering och undersökningar av skoavtryck mm.

Sektionen NFC Väst består av drygt 50 medarbetare fördelade i fem grupper och nu söker vi en gruppchef till Göteborg.

Som chef


ska du
inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
ingå i sektionens ledningsgrupp
ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
ha kontakter med andra myndigheter och organisationer, både nationellt och internationellt
samverka internt med andra sektioner och verksamhetsområden

är du

verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

har du

minst 3 år sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som chef den senaste femårsperioden
för funktionen relevant naturvetenskaplig examen och/eller polisexamen
erfarenhet av arbete i en naturvetenskaplig sektor/bransch
av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
ingått i ett ledningsforum
utbildning inom chefs- och ledarskap är det meriterande
erfarenhet/utbildning i projektledning är det meriterande
erfarenhet av utredningsarbete är det meriterande
erfarenhet av arbete i en ackrediterad verksamhet är det meriterande

besitter du

förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen https://polisen.se/om-polisen/lediga-jobb/

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Per Warolin 073 082 63 79.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av: Ninwa Youssef ninwa.youssef@polisen.se .

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Per Thollin, 010 56 383 00
Saco-S, Nils Hydén, 010 562 82 42
ST, Helen Tapper, 010 562 81 78
Seko, Ehrenfried Jäschke, 010 562 21 10

Anställning

Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Placering vid Nationellt forensiskt centrum i Göteborg

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 28 augusti 2020 via e-post till jobb.na@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A413.708/2020 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A413.708/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Önskat
 • Enhetschef, offentlig förvaltning

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. jobb.na@polisen.se