arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Gruppchef till Nationellt forensiskt centrum i Växjö

 • Ort

  Växjö

 • Yrkesroll

  Enhetschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 oktober

 • Sök jobbet senast

  22 november

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. A539.812/2019 jobb.na@polisen.se

Om jobbet

Nationellt forensiskt centrum finns idag i Stockholm, Linköping, Göteborg och Malmö och som del av NFC uppdrag ska vår verksamhet under hösten växa och etableras på fler orter
Vi söker dig som vill vara en operativ chef och som bara ser det som positivt att få ett chefsuppdrag där du själv får handlägga egna ärenden, samtidigt som du ska leda en blandad grupp av naturvetare, poliser och samhällsvetare. Gruppen kommer i huvudsak arbeta med att analysera de spår som kriminaltekniker, lokala brottsplatsundersökare och andra poliser samlar in på brottsplatser. Det kan exempelvis handla om spårsäkring av DNA, identifiering av vapen, framkallning av fingeravtryck och spårfotografering.

som gruppchef för NFC i Växjö

ska du
ha personalansvar
inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
ingå i sektionens ledningsgrupp
ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
samverka internt med andra verksamhetsområden och sektioner
 företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

har du

minst 1 års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller chef
 för funktionen relevant naturvetenskaplig examen/utbildning på mas-ter/magisternivå eller motsvarande kompetens arbetsgivaren finner likvärdig
 erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
utbildning inom chefs- och ledarskap är det meriterande
erfarenhet/utbildning i projektledning är det meriterande
erfarenhet av utredningsarbete är det meriterande
erfarenhet av arbete i en ackrediterad verksamhet är det meriterande
 erfarenhet av polisens verksamhet som exempelvis kriminaltekniker är det meriterande

besitter du

förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

                                
Läs hela kravprofilen som bilaga till denna annons via polisen.se
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Mer information om uppdraget lämnas av Stefan Fristedt, sektionschef 010-561 57 82. Information om rekryteringsprocessen lämnas av ninwa.youssef@polisen.se 

Fackliga företrädare

Polisförbundet Per Thollin 010-5638586 , för Saco-S Nils Hydén 010-5628242, för ST Heléne Tapper 010-5628178 och för SEKO Ehrenfried Jäschke 010-5622110
Anställning
Tillsvidareanställning som handläggare med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Anställningen kommer att inledas med en provanställning
Placering i Växjö

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.na@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A539.812/2019   i mailet ärendemening.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering.
Polismyndigheten behandlar de uppgifter som du lämnar i samband med en rekryteringsprocess för att administrera ansökan och tillsätta den aktuella befattningen. Om du anställs kommer uppgifterna att behandlas vidare för personaladministrativa ändamål. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna utföra sina uppgifter av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.
Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Ansökningshandlingar betraktas dock som allmänna handlingar som ska tas om hand för arkivering enligt gällande arkivreglering. Handlingarna kan därför komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen och får gallras efter två år.

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. jobb.na@polisen.se