arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Gruppchef till IGV/BF grupp2 Lokalpolisområde Gotland/Region Stockholm

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Sektionschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 november

 • Sök jobbet senast

  21 november

Om jobbet

Lokalpolisområde Gotland ingår i Polisområde Gotland och omfattar hela Gotland med 58 400 innevånare varav ca 24.000 bor i Visby. De största tätorterna utanför Visby är Hemse, Slite, Roma och Klintehamn.

Polisområde Gotland är indelat i ett kansli, ett lokalpolisområde och en utredningssektion. Polisområdets storlek och geografiska placering kräver kreativitet, uthållighet och en stor mångsidighet hos oss som arbetar här. Polisområde Gotland är ett litet polisområde med familjär karaktär. Här känner alla varandra oavsett vilken organisatorisk enhet vi arbetar på.

Lokalpolisområdet består av fem grupper. Det dagliga arbetet leds av gruppchefer kompletterat av sex yttre befäl. Lokalpolisområdet ingår i arbetstidspilot vilket innebär att huvuddelen av personalen går på fast lista. Gruppcheferna arbetar på veckoplanerad arbetstid.

Vi kan erbjuda en stimulerande arbetsplats där medarbetarna är engagerade och aktivt arbetar för att utveckla vår verksamhet och arbetsmiljö. Att tidigt vara med och planera för att utveckla förslag och idéer på arbetsplatsmöten är några bland andra viktiga faktorer som skapar delaktighet, trivsel och framåtanda på vår arbetsplats.

ARBETSUPPGIFTER

Lokalpolisområdets ingripande- och brottsförebyggande uppdrag kan övergripande beskrivas enligt följande:
 • Ingripandeverksamhet
 • Planlagd linjeverksamhet och planlagda insatser utifrån samverkansöverenskommelser, medborgarlöften och lokal lägesbild
 • Trafiksäkerhetsarbete enligt den nationella trafikstrategin
 • Arbete mot grov organiserad brottslighet i ett lokalt perspektiv
 • Arbete mot ungdomsbrottslighet
 • Arbete med stöd till brottsoffer
 • Gruppcheferna vid BF/IGV ska inneha kompetens för yttre befäl och utöva detta uppdrag.

KVALIFIKATIONER

Ska du
 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
• tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
• ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
• företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
 • vid behov fatta initiala beslut som förundersökningsledare
 • samverka med regionledningscentralen, regionala insatsledare, yttre befäl, jourhavande förundersökningsledare och övriga ledningsfunktioner
 • samverka med externa samverkanspartners

Är du

 • verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
• arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Har du

 • minst 6 månaders erfarenhet (sammanhängande under den senast 5-årsperioden) att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
• polisutbildning
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

Besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
• förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
• förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
• förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

ÖVRIGT

Anställning

Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning

Anställningen kan komma att inledas med en provanställning

Placering vid LPO Gotland, Visby

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan


Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd ta kontakt med rickard.johammar@polisen.se

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Välkommen med din ansökan senast den 21 nov 2018!

Kontaktpersoner

Fredrik Persson