arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Gruppchef informationsförvaltning

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Avdelningschef, statlig

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 september

 • Sök jobbet senast

  16 oktober

Om jobbet

Brinner du för informationssäkerhet och förstår betydelsen av offentlighet och sekretess? Är du en ledare som motiveras av att arbeta förutsättningsskapande för medarbetarnas möjligheter att verka i sina roller, utvecklas och växa? Då kan jobbet som gruppchef inom informationsförvaltning vara något för dig.
Referensnummer: 2022–18603
Så här arbetar vi på Säkerhetspolisen
Ditt och dina kollegors uppdrag är att tillsammans skydda Sverige, vår demokrati och våra fri- och rättigheter. Dina kollegor är specialister, sakkunniga och samhällsintresserade. De vet att saker inte alltid är som det ser ut vid första anblick. Därför söker vi kollegor som bidrar med kompletterande perspektiv, kunskaper och erfarenheter som sammantaget gör oss bättre.
Det här är ditt uppdrag
Du kommer till en välfungerande och professionell grupp som kännetecknas av förtroende, samarbete och en vilja att utbyta idéer. Gruppen arbetar myndighetsövergripande med informationsförvaltningsfrågor och ansvarar bland annat för Säkerhetspolisens diarier, arkiv och hantering av begäran om utlämnande av allmän handling. Informationsförvaltningen är en central del i många myndighetsövergripande projekt och fungerar också som stöd till verksamheten. Din kommunikativa förmåga och vilja att samverka med andra delar av myndigheten är därför viktig här.
Som gruppchef har du ansvar för verksamheten, personalen och arbetsmiljön. Du leder och inriktar gruppens arbete, ser till att medarbetarna trivs och upprätthåller den kompetens som behövs samt att gruppens resurser används på bästa sätt. Du har fokus på planering, genomförande och uppföljning av verksamheten.
Att skapa teamkänsla, motivation och engagemang är en central del av din roll. Du tar operativa beslut inom ditt område och skapar bästa möjliga förutsättningar för gruppens arbete. Du har också ett viktigt uppdrag i att tillsammans med medarbetarna driva, kommunicera och samverka informationsförvaltingsfrågor inom hela myndigheten.
Verksamheten står just nu inför digitaliseringsarbete och det är viktigt att du ser möjligheter i teknisk utveckling, identifierar utvecklingsbehov och driver förändring för att utveckla verksamheten.
Du ingår i enhetens ledningsstruktur där du tillsammans med övriga gruppchefer och enhetschef aktivt bidrar till strategiskt och operativt arbete för gruppen, enheten och hela myndigheten. Här kan svaromål för enhetschef och beredskap bli aktuellt.
De här kvalifikationerna söker vi hos dig
Du har följande kompetens:
Relevant akademisk examen, polisexamen eller annan utbildning som Säkerhetspolisen bedömer likvärdig
God erfarenhet av ledarskap och personalansvar på direkt nivå
God kunskap om lagstiftning och offentlig verksamhet
Kunskap och erfarenhet av regelverk kring informationsförvaltning och informationssäkerhet
Goda IT-kunskaper
God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift

Du som söker kan också ha kompetens som tillför bredd och kompletterande perspektiv. Kan du bidra med något eller flera av följande är det meriterande:
Chefs- och ledarskapsutbildning på direkt nivå
Erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning
Erfarenhet av metod- och utvecklingsarbete och digitalisering
Erfarenhet av informationshantering, offentlighet och sekretess

Det här är kollegan vi söker

Du har ett tillitsorienterat och förtroendeingivande sätt att leda och får andra att utvecklas och växa. Du har stark egen drivkraft och motiveras av att driva frågor för att utveckla verksamheten. Mod och integritet utmärker dig, du har förmåga att prioritera och fatta komplexa beslut inom ramen för ditt uppdrag. Ansvar, engagemang och samarbete är självklara delar av ditt ledarskap.
Du har känsla för gruppdynamik och förmåga att bygga och leda en grupp utifrån nuläge och situation. Ett arbetsklimat med lärande och delaktighet är viktigt för dig. Ditt fokus på lösningar och förbättring genomsyrar arbetet och du vill arbeta i, och bidra till, en verksamhet i ständig utveckling. Lyhördhet inför alternativa lösningar och perspektiv är också viktigt för att passa i rollen.
Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, är målinriktad och vill verka i en dynamisk och händelserik miljö med utmaningar att lösa i vardagen. Du har ett helhetsperspektiv och drivs av verksamhetens gemensamma framgångar snarare än individuella prestationer.
Händelser i omvärlden påverkar vår vardag och det är inte alltid våra dagar ser ut som vi tänkt. Det kräver att du är flexibel, kan prioritera och anpassa dig till ändrade förutsättningar. Du har ett stort intresse för informationssäkerhet, eftersträvar en hög regelefterlevnad och en hög sekretess- och säkerhetsmedvetenhet.
Anställningsvillkor och krav
Det här är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Du får statlig tjänstepension PA 16. Utöver det har Säkerhetspolisen ett lokalt avtal med en extra pension för våra anställda. Om du ska vara föräldraledig får du en extra föräldralön som totalt innebär 90 procent av din lön. I anställningsavtalet ingår även extra försäkring som ger ekonomiskt skydd för make, maka, registrerad partner, sambo och barn.
Svenskt medborgarskap är ett krav, då anställning vid Säkerhetspolisen innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vi ställer höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Så tar du kontakt med oss
Du är välkommen att ringa rekryterande chef, tfn 010-568 71 20. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.
Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 70 03, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.
Så ansöker du
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten.
Ansökan sker via vår hemsida www.sakerhetspolisen.se.
Ansökan ska ha kommit in senast 2022-10-16
Personuppgifterna du angivit i din ansökan behandlar vi enligt EU:s dataskyddsförordning. Information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering vid Säkerhetspolisen.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön