arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Grupp- och verksamhetschef Nationellt Bombdatacenter

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Sektionschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 november

 • Sök jobbet senast

  27 november

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. jobb.noa@polisen.se

Om jobbet

Grupp- och verksamhetschef Nationellt Bombdatacenter

Nationella operativa avdelningens (Noa) uppgift är bland annat att bekämpa allvarlig och organiserad brottslighet och försvåra för kriminella organisationer att verka i Sverige. Förutom ett nationellt ansvar för den operativa verksamheten ansvarar Noa även för att riktlinjer och rutiner författas och utvecklas. Noa har även processansvar för polisens kärnprocesser som har bäring på nationell och internationell kommunikation och samordning, nationell och internationell underrättelseverksamhet, utredning av föreskrivna brottstyper samt biträde till regionerna.

Nationella bombskyddet (NBS) har till uppgift att med god förmåga hantera farliga ämnen och föremål. Sektionen ska utgöra en del av Nationella operativa avdelningens förstärkta förmåga att bekämpa grov organiserad brottslighet och terrorism.

Operativa enheten och NBS ansvarar för det nyinrättade nationella bombdatacentret (NBDC) där Polismyndigheten bedriver verksamheten i samarbete med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen. Centrets uppdrag i stort är att öka den gemensamma förmågan att hantera sprängämnesrelaterade ärenden. Detta sker genom kartläggning, analys samt biträde i ärenden där specialistkompetens krävs.

Vi söker nu dig som vill arbeta som grupp och verksamhetschef för det nationella bombdatacentret.

Som grupp och verksamhetschef


ska du
inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
företräda centrets verksamhet både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisen samt övriga samverkande myndigheter
tillsammans med medarbetarna verka för verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete

· ingå i NBS ledningsgrupp

är du
verksamhetsansvarig – genom medarbetarna når du goda resultat som ger önskvärda effekter
arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Som grupp och verksamhetschef


har du

· minst ett års aktuell erfarenhet som chef med fullt personalansvar
· aktuell erfarenhet av verksamhetsområdet
· ingått i ledningsforum
· erfarenhet av att leda och genomföra förändrings- och utvecklingsarbeten
· polisexamen och/eller annan relevant utbildning för funktionen

besitter du

förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
god förmåga att skapa förutsättningar för samarbete mellan olika nivåer såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Detta innebär att du behärskar engelska.
förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
förmåga att strukturera information och skapa överblick

det är meriterande om du har

· chefserfarenhet på indirekt nivå
· chefs och/eller ledarskapsutbildning

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Se hela kravprofilen på www.polisen.se

Kontaktpersoner
Information om uppdraget lämnas av sektionschef NBS Marie Borgh, 070-577 68 20. Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Lina Karlsson, 010-56 416 53

Fackliga företrädare

Fredrik Bergh, SACO, tfn 010-563 91 37
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10
Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-567 70 92
Karna Tillheden, Seko Polisen, tfn 010-561 66 27
Anställning
Anställningsform: Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Organisatorisk tillhörighet är på NOA och Nationella bombskyddet.
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Veckoplanerad
Tillträde: Enligt överenskommelse

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.noa@polisen.se senast den 27 november. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. 230/20 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr 230/20 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. jobb.noa@polisen.se