arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Gothenburg Longitudinal study of Development (GoLD)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 mars

 • Sök jobbet senast

  14 april

Om jobbet

Information om tillsättning av anställning.

Arbetsuppgifter


Doktoranden kommer att ingå i den utvecklingspsykologiska forskargruppen GReY (Gothenburg Research Unit on Youth Development) vid psykologiska institutionen och främst arbeta med det pågående longitudinella forskningsprojektet Gothenburg Longitudinal study of Development (GoLD) där deltagarna följts sedan de var 1-2 år gamla. I den planerade uppföljningen i GoLD-studien, när deltagarna är 38 år gamla, kommer fokus att vara på utvecklingen av identitet och personlighet. Vi söker en doktorand med särskilt intresse för forskningsfrågor relaterade till utvecklingen av identitet och personlighet i vuxenåren. Doktoranden förväntas även ha ett särskilt intresse för longitudinell kvalitativ analys. Dessutom krävs erfarenhet av att genomföra intervjuer med frågor som kan upplevas känsliga för de som intervjuas. Arbetet kommer att bland annat att bestå av att genomföra datainsamling med intervjuer och frågeformulär, analys av data samt forskningsadministration.

Utbildning på forskarnivå omfattar i normalfallet fyra års heltidsstudier vilket inkluderar ett avhandlingsprojekt (165 hp) och kurser (75 hp). Kurserna är delvis obligatoriska, delvis valbara. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att författa en doktorsavhandling under handledning. En doktorand förväntas utveckla egna idéer och kommunicera vetenskapliga resultat både muntligt och skriftligt. Detta görs bland annat genom framställandet av en vetenskaplig avhandling. Det kan komma att ingå undervisning och annan institutionstjänstgöring, vilket förlänger doktorandperioden i motsvarande omfattning.

Tjänsten kräver god förmåga till samtal med människor om känsliga ämnen. Meriterande är därför sådan erfarenhet samt psykologexamen. Erfarenhet av forskningsrelaterat arbete är en merit och framförallt erfarenhet av longitudinell kvalitativ och kvantitativ analys. Positionen kräver god förmåga till planering, analys och såväl samarbete i grupp som självständigt arbete, samt god förmåga att kommunicera med studiedeltagare. Då intervjuer skall genomföras på svenska krävs mycket goda kunskaper i svenska språket. Du ska behärska engelska i tal och skrift, samt ha god förmåga att skriva akademisk text. Ett särskilt intresse för identitets- och personlighetsutveckling framförallt i vuxenåren är en merit.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet, din examen innehåller minst 120 hp i psykologi

 Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
- fullgjort kurser om minst 90 högskolepoäng i psykologi på grundnivå samt
- har minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom psykologi, varav kurser om minst 15 högskolepoäng i vetenskaplig metod samt uppsats om minst 15 högskolepoäng, eller
- på annat sätt förvärvade kunskaper vilka motsvarar kraven ovan. 

Bedömningsgrund


En fullständig annons https://www.gu.se/omuniversitetet/jobba

Kontaktuppgifter för anställningen


För frågor om arbetets innehåll kontakta projektledare professor, Ann Frisen, ann.frisen@psy.gu.se

För allmänna frågor om forskarutbildningen kontakta forskarutbildningshandläggare, Ann Backlund, ann.backlund@psy.gu.se 031-786 1637

Ansökan


Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Glöm inte att bifoga efterfrågade handlingar.
 • examensarbete
 • studiebakgrund
 • arbetslivserfarenhet
 • forskningserfarenhet (om vetenskapligt arbete bifogas där sökande inte är ensamförfattare ska sökande ange sitt eget bidrag till arbetet)
 • motiv för att söka till utbildning på forskarnivå (utifrån personligt brev)
 • specifika kvalifikationer som återfinns i annonstexten
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast 14 april

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Vi använder en lönestege

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat