arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

GIS-samordnare till Länsstyrelsen Stockholm

 • Yrkesroll

  GIS-ingenjör

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 juni

 • Sök jobbet senast

  6 juli

Om jobbet

Arbetsbeskrivning
Som GIS-samordnare på Länsstyrelsen i Stockholm har du en strategisk roll med fokus på att långsiktigt utveckla, stärka och förbättra myndighetens arbete genom att implementera olika GIS-verktyg. Ansvaret för den dagliga tekniska driften sköts centralt av Länsstyrelsernas gemensamma IT-enhet. I det dagliga arbetet kommer du att leda förvaltningen av geodata, genomföra utbildningar, utföra GIS support och bistå med teknisk kompetens inom Länsstyrelsen i Stockholm.

Du kommer att samordna och stödja GIS-arbetsgruppen med avancerade användare som ansvarar för tillämpning av GIS inom respektive verksamhet på Länsstyrelsen. Du kommer vara länken mellan GIS-arbetsgruppen, styrgruppen för GIS och GIS-driften på IT-avdelningen. Arbetsuppgifterna ställer krav på ett bra ledarskap, men du kommer dock inte ha personalansvar. Du kommer leda mötena med GIS-styrgruppen och arbetsgruppen. Bland dina ansvarsområden ingår även att säkerställa att processerna för att tillhandahålla geodata till interna och externa aktörer är ändamålsenliga (WMS-tjänster, WebbGIS och andra appar samt nedladdningsfunktioner) och att geodata är rättssäkra och uppdaterade samt välbeskrivet i metadata.

Som GIS-samordnare hos Länsstyrelsen ingår du även i ett nationellt GIS-samordnarnätverk med samtliga Länsstyrelser och i någon av arbetsgrupperna som länsstyrelserna har för att förvalta och utveckla våra GIS-system enligt PM3-modellen.

Om GIS organisationen

GIS-organisationen består av GIS-styrgruppen och GIS-arbetsgruppen med deltagare från olika avdelningar. Styrgruppen ska verka för utveckling och samordning av GIS inom myndigheten och syftet med arbetsgruppen är att säkerställa informationsutbyte och effektivt resursutnyttjande genom samarbete över avdelningsgränser. Arbetet samordnas centralt av GIS-samordnaren som ska tillse att GIS-användning, produktion och förvaltning av myndighetens geodata sker i enlighet med den länsstyrelsegemensamma GIS-policyn. Ordförande för GIS-styrgruppen är chefen för enheten för ekonomi och styrning, som är enheten där GIS-samordnaren är placerad.

Länsstyrelserna och GIS:

Länsstyrelserna använder ESRI’s programpaket; ArcGIS Enterprise portal, ArcGIS Pro och ArcSDE. Vi har ett 50-tal ArcGIS användare samt ungefär 300 användare av våra interna WebbGIS. GIS-verksamheten på Länsstyrelserna bedrivs i enlighet med vår GIS-policy och i samverkan mellan de 21 Länsstyrelserna.

Arbetsplatsbeskrivning

Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd har uppdraget att erbjuda Länsstyrelsens kärnverksamheter ett kvalificerat konsultativt stöd inom t.ex. styrning och uppföljning, säkerhet, verksamhetsutveckling, organisations- och HR-frågor, ledarskapsfrågor, kommunikation, ekonomi, upphandling, intern säkerhet, lokal IT-support samt logistik- och lokalfrågor. Avdelningen består av de fyra enheterna ekonomi och styrning, kommunikation, HR samt hållbarhet, upphandling och service.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
 • Högskoleutbildning med GIS-inriktning alternativt dokumenterad erfarenhet som vi kan bedöma som likvärdig
 • Relevant arbetslivserfarenhet inom området
 • God förståelse för data- och metadataförvaltning
 • God kunskap om ESRIs produktfamilj. Du behöver ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta med ArcGIS Pro, Portal for ArcGIS (StoryMaps, Collector, Survey123, m.m.) samt ArcSDE.
 • God förståelse för hur både WebbGIS och desktop-GIS används i handläggning, utredning och analysarbete

Det är meriterande om du har:

• God insikt i hur kommuner och Länsstyrelser arbetar med planeringsprocessen och fysisk planering
 • God kännedom om Länsstyrelsens nuvarande GIS-miljö och användning
 • Erfarenhet av arbetsledande befattning
 • Erfarenhet av arbete med excel på avancerad nivå med datakopplingar och automatisering
 • Erfarenhet att programmera med python och ArcPy biblioteket

Du ska:

• vara strukturerad
 • vara drivande
 • ha god förmåga till problemlösning
 • ha god förmåga till samarbete samt ha god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt
 • kunna arbeta konsultativt och ha ett kundorienterat arbetssätt.
 • vara serviceinriktad och trivas med att kommunicera med andra människor samt ha en god förmåga att förklara tekniska aspekter på ett enkelt sätt.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper. Vi ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Länsstyrelsen verkar för en hållbar och inkluderande arbetsmiljö. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.
Vi arbetar i centralt belägna lokaler i Stockholm.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan förekomma
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag: 6 juli 2022

Länsstyrelsen Stockholm

Som regeringens företrädare är Länsstyrelsen i Stockholm en samlande kraft i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för en långsiktigt hållbar utveckling – där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas. Vi är 500 medarbetare som strävar efter god samhällsutveckling. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektor och medborgare. Vårt gemensamma förhållningssätt till arbetet är präglat av ansvar, respekt, balans och engagemang. Den unika bredden i Länsstyrelsens verksamhet gör att vi kan erbjuda våra anställda intressanta och varierande arbetsuppgifter, med goda möjligheter till utveckling. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/stockholm.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • GIS-ingenjör

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat