arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Genbankskurator för köksväxter

 • Yrkesroll

  Trädgårdsmästare, odling

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 september

 • Sök jobbet senast

  24 september

Om jobbet

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning är en del av fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Forskningen och undervisningen inom institutionen bedrivs inom 4 tematiska ämnesområden: Design av urbana landskap, Landskapsplanering, Landskapets governance och förvaltning samt Vegetationsbyggnad. Forskningen och undervisningen på institutionen är multidisciplinär och inkluderar humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, design och ingenjörskunskap. Institutionen består av ungefär 80 medarbetare aktiva inom undervisning och/eller forskning och utveckling.
Programmet för odlad mångfald, Pom är Sveriges nationella insats för att långsiktigt bevara och nyttja våra kulturväxter och deras vilda släktingar. Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter är den enhet inom Pom som ansvarar för det praktiska arbetet med att bevara de äldre insamlande sorterna av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter. Nationella genbanken är en del av SLU Alnarp vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning (LAPF).

Vi söker nu en kunnig, engagerad och initiativrik genbankskurator med ansvar för samlingarna av köks- och medicinalväxter, humle och rosor.

Som genbankskurator har man ett brett och mångsidigt arbetsfält som inkluderar skötsel, dokumentation, utveckling, undervisning samt information om Nationella genbankens samlingar. Personalen i Alnarp arbetar tätt ihop men arbetar även i ett stort nationellt nätverk med myndigheter, organisationer och privata aktörer.

Arbetsuppgifter:

 • att bevara de utvalda sorterna i Nationella genbanken i Alnarp (ytan omfattar 5 hektar)
 • att hålla dokumentation om bevarat växtmaterial i databaser
 • att genom evalueringsarbete utveckla kunskaperna om de bevarade sorterna och de kulturhistoriska värden som finns knutna till växtmaterialet
 • att utveckla genbankens säkerhetsbevarande i lokala klonarkiv
 • att utveckla och effektivisera bevarandemetoderna
 • att publicera resultat från evalueringar och försök i internationella och nationella tidskrifter, såväl vetenskapliga som populärvetenskapliga
 • att delta i internationella genbankssamarbeten
 • att främja nyttjandet av den odlade mångfalden och vara en resurs för användare av växtmaterialet (innebär mycket kontakter med forskare, plantskolister, anläggare, hobbyodlare m.fl.)
 • att informera om genbankens samlingar gentemot allmänhet, universitet, skolor och den gröna sektorn
 • att på förfrågan distribuera material till växtförädlare, plantskolor, historiska miljöer m.fl.

Kvalifikationer:

 • Hortikulturell utbildning. Sökande bör ha examen som hortonom, trädgårdsingenjör eller motsvarande. Odlingskurser inom de växtslag som tjänsten avser bör ingå i examen eller ha förvärvats på annat sätt.
 • Dokumenterad erfarenhet av genbanksarbete och bevarande av de växtslag som tjänsten avser.
 • Dokumenterad publicering i vetenskapliga och populärvetenskapliga tidskrifter inom ämnet.
 • Erfarenhet av databasarbete.
 • Erfarenhet av internationella samarbeten kring bevarandefrågor.
 • Sökande ska ha goda kunskaper inom svenska och engelska.
 • Sökande ska har god samarbets- och kommunikationsförmåga och genom en positiv attityd bidra till ett gott arbetsklimat. Självständighet och initiativförmåga är mycket viktiga egenskaper, liksom noggrannhet.

Placering:

Alnarp

Anställningsform:

Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-09-24.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Trädgårdsmästare, odling

Lön

lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat