arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Gästprofessor i svenska som andraspråk

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 februari

 • Sök jobbet senast

  2 maj

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Institutionen för svenska språket ingår i Fakulteten för konst och humaniora och består av tre ämnesmiljöer med utbildning och forskning: svenska språket, svenska som andraspråk och svenska med didaktisk inriktning. Institutionen erbjuder fristående kurser och ämneskurser i olika utbildningsprogram, varav flertalet kan läsas både på campus och på distans.

Ämnesområde för befattningen: Svenska som andraspråk
Placeringsort tillsvidare: Växjö
Anställningens omfattning: 50–100 %, enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i ett år, eventuellt med möjlighet till förlängning. Anställningen tidsbegränsas enligt Högskoleförordningen 4 kap 12 §.
Tillträde: Enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning

Anställningen omfattar forskning och undervisning på olika nivåer i svenska som andraspråk. Gästprofessorn förväntas aktivt bidra till att utveckla den redan starka och livaktiga forskningen inom svenska som andraspråk, inklusive flerspråkighet, vid Linnéuniversitetet, företrädesvis på områden som är relevanta för undervisningen. Forskningen kan med fördel knytas till befintliga forskningsmiljöer inom svenska som andraspråk och utbildningsinriktad språkvetenskap, såsom Centrum för Educational Linguistics och språklaboratoriet LiLa inom kunskaps­miljön Utbildning i förändring.

I arbetet ingår även vetenskaplig ledning och ämnesdidaktisk utveckling av miljön, administration samt ett aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete. I gästprofessorns ansvarsområde ligger att initiera och driva interna, nationella och internationella forskningsprojekt och även att söka externa medel.

Behörighet

Behörig att anställas som gästprofessor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. (HF 4 kap 3 §)

Gästprofessorn ska ha doktorsexamen i svenska som andraspråk, flerspråkighet eller motsvarande och därtill framstående vetenskapliga meriter. Dessutom krävs högskolepedagogisk utbildning eller annan motsvarande kompetens, framstående pedagogiska meriter, och dokumenterad samarbetsförmåga och administrativ skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vägledande för bedömning av den vetenskapliga skickligheten är att den ska visas genom självständig aktiv forskning enligt gängse nationella normer, kvalitativt och kvantitativt. Detta ställer höga krav på den vetenskapliga produktionens omfattning, originalitet, bredd samt dess inflytande på ämnesområdet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grundutbildning som forskarutbildning och avser utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

Särskilt meriterande är dokumenterad forskningskompetens i svenska som andraspråk, flerspråkighet eller motsvarande, i form av erfarenhet av handledning av doktorander fram till examen, vetenskapligt ledarskap och externfinansierade forskningsprojekt samt nationellt och internationellt forskningssamarbete. Dessutom kommer vikt att tillmätas dels ämnesdidaktisk kompetens, dels erfarenhet av samverkan med omgivande samhälle, dels erfarenhet av akademiskt ledarskap (exempelvis uppdrag som dekan, prefekt, studierektor eller liknande).

Ett beslut om anställning som professor grundas på en helhetsbedömning av de skickligheter som utgör behörighet och bedömningsgrunder.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas som genom en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner:                                                                                                 
Jon Helgason, prefekt, Institutionen för svenska språket
Tel: + 46-470-767887, e-post: jon.helgason@lnu.se

Päivi Juvonen, professor
Tel. +46-470-76 75 69, e-post: paivi.juvonen@lnu.se  

Josefin Grahn, HR-partner
Tel: +46-470-708184 e-post: josefin.grahn@lnu.se

Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772 - 28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 2 maj!

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat