arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Gästprofessor i offentlig organisation

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 mars

 • Sök jobbet senast

  5 april

Om jobbet

vid Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor. Sista ansökningsdag: (2020-03-25). Förlängd ansökningstid t.o.m.: 2020-04-05.

Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score) etablerades 1992 gemensamt av Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm och har som uppgift att driva tematisk mångvetenskaplig grundforskning om styrning, ledning, organisation samt utvärdering av offentlig sektor. Vid centret pågår forskning om samhällets organisering i gränslandet mellan politik, företagande, kultur och civilsamhället av forskare med bakgrund i företagsekonomi, socialantropologi, sociologi, statsvetenskap och ekonomisk historia men även andra ämnen kan vara aktuella.

Score söker nu en gästprofessor som under ca 1 år tillsammans med centrets övriga seniora forskare ska verka för att Scores uppdrag fullföljs på lång sikt. Anställningens omfattning är upp till maximalt 70 % under ett år, men kan förlängas eller fördelas över flera år, med en maximal tidsgräns om sex år. Anställningen kan kombineras med externfinansierad forskning, undervisning eller arbete på Stockholms universitet, det egna lärosätet eller annat.

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifter är forskning och forskningsledning, som bl a innebär att aktivt bidra till tematisk mångvetenskaplig grundforskning inom området offentlig organisation samt verka för regional, nationell och internationell forskningssamverkan inom Scores forskningsområde. Gästprofessorn förväntas också aktivt bidra till ansökningar om externa forskningsmedel för centrets forskning, ta initiativ till gemensamma projekt och samverkan i publicering.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som gästprofessor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, samt redan är professor eller på motsvarande sätt blivit bedömd som professorskompetent. Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser inom offentlig organisation som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt. Även planering och ledning av forskning ska tillmätas betydelse. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grund- och avancerad nivå som forskarnivå. Prövningen av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Den sökande ska ha ett dokumenterat intresse för mångvetenskaplig samhällsvetenskaplig grundforskning och bedriva egen forskning inom ämnesområdet. Den sökande ska också vara intresserad av att bidra till och utveckla pågående forskningsteman på Score (regelskapande och regelföljande, demokrati, legitimitet och makt, organisering av marknader, och kunskapens organisation) samt av att utveckla och bidra till utveckling av nya forskningsteman inom området offentlig organisation i enlighet med Scores uppdrag. Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Se länk till fullständig annons nedan.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av föreståndaren Staffan Furusten, Stockholm Centre for Organizational Research, tfn 070-328 66 21, staffan.furusten@score.su.se, eller av ordföranden Christina Garsten, tfn 070-534 06 24, christina.garsten@score.su.se.

Fackliga företrädare

Se länk till fullständig annons nedan.

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida www.su.se/jobb, under Lediga jobb.

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat