arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Gästlärare i visuell kommunikation med inriktning mot grafisk formgivning

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 december

 • Sök jobbet senast

  8 januari

Om jobbet

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola och har sedan 1844 utbildat morgondagens konstnärer, designer, inredningsarkitekter, konsthantverkare och bildlärare. Alla våra utbildningar, liksom vår forskning, vilar på konstnärlig grund och vi har idag cirka 1000 studenter och 200 anställda.

Tjänsten är placerad på Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV).

Skolan erbjuder två utbildningar inom huvudområdet visuell kommunikation: det treåriga kandidatprogrammet Grafisk formgivning & Illustration (120 hp) samt det tvååriga masterprogrammet Visuell Kommunikation (80 hp). Grafisk formgivning och illustration utgör två egna huvudämnen som samexisterar på kandidat- såväl som masternivå.

De båda utbildningarnas mål är att ge studenterna de fördjupade praktiska och teoretiska kunskaper och färdigheter som krävs för att utveckla en självständig och relevant praktik inom visuell kommunikation med förankring i samtiden. Studenten ska kritiskt kunna reflektera över de kulturella, sociala och ekonomiska sammanhang som hen skapar eller väljer att verka i. Utbildningarna förbereder studenten för yrkesverksamhet och forskning i Sverige såväl som internationellt, och lägger stor vikt vid att skapa en trygg studiemiljö som präglas av pluralism och en generös samarbetskultur. Utbildningarna syftar till att diskutera och bidra till en utvidgad syn på visuell kommunikation och dess roll i samtiden samt att utveckla den konstnärliga forskningsmiljön.

Utöver programmens fasta arbetslag, som idag består av åtta lärare varav två professorer, anlitas ett antal gästlärare för undervisning i varierad omfattning. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• att planera och leda undervisning inom ämnet på kandidatnivå
 • att stödja studenternas utveckling genom övningar, presentationer och handledning
 • att ingå i ett lärarlag och aktivt delta i institutionens övriga arbete
 • att hålla sig à jour med aktuell utveckling i ämnesområdet
I arbetsuppgifterna ingår även administration och kompetensutveckling.

Behörighet

Behörighet att anställas som adjunkt inom konstnärlig verksamhet har den som avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet. (Högskoleförordningen 4 kap 9 §).

Bedömningsgrunder

Den sökande ska uppvisa (med lika vikt)
 • goda praktiska kunskaper och erfarenheter inom ämnesområdet grafisk formgivning
 • goda praktiska kunskaper och erfarenheter av typografi och typsnittsformgivning
 • goda praktiska kunskaper om programvaror som är relevanta för ämnesområdet
 • goda kunskaper om digitala och analoga produktionsprocesser
 • dokumenterad pedagogisk erfarenhet och skicklighet
 • god förtrogenhet med aktuell utveckling inom ämnet
 • mycket god samarbetsförmåga och organisatorisk vana
 • god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska samt något av de skandinaviska språken
 • god förmåga att föra en reflekterande dialog om grafisk formgivning i relation till hållbar utveckling, inbegripet normkritiska perspektiv
Pedagogisk erfarenhet från konstnärlig högskoleutbildning är meriterande.

Som meriterande räknas även

• etablerade kontakter med yrkesutövare inom området, gärna även internationellt
 • god förtrogenhet med digitala och interaktiva media, dess processer och plattformar
 • grundläggande kunskaper i kodning (HTML, JavaScript/CSS)

Anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 50% av heltid till och med 2020-01-19. Tillträde i februari eller så snart som möjligt.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om arbetet som adjunkt lämnas av biträdande prefekt vid institutionen för Design, Inredningsarkitektur och Visuell kommunikation (DIV) Magnus Lindfors, 08-450 41 93, Magnus.Lindfors@konstfack.se. För allmänna anställningsvillkor och anställningsförfarandet svarar HR handläggare Edvin Stenmark, 08-450 41 10, HR@konstfack.se. Fackliga företrädare nås genom Konstfacks växel, 08-450 41 00.

Ansökan

Ansökan ska innehålla
 • CV
 • Personligt brev med kortfattad redogörelse för egen verksamhet inom ämnesområdet och pedagogisk erfarenhet samt syn på pedagogik
 • Visuell dokumentation för ett representativt urval av egna arbeten (max 10 st)
 • Kopior på betyg och intyg som styrker åberopade meriter
Välkommen med din kompletta digitala ansökan märkt med diarienummer KF2018/VO2P/165 senast den 8 januari 2019. Läs mer på www.konstfack.se/ledigajobb. Klicka på det aktuella lediga jobbet för att registrera din ansökan.