arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Gästforskare, Ämnesdidaktik

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Deltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 juni

 • Sök jobbet senast

  1 augusti

Om jobbet

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap består av ämnena historia, kulturstudier, religionsvetenskap, samhällskunskap, statsvetenskap och risk- och miljöstudier.

Nu söker vi en gästforskare till ett forskningsprojekt knutet till Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD). För mer information se gärna här: https://www.kau.se/csd.

CSD bedriver tillsammans med andra ämnesdidaktiska centrumbildningar projektet Rum för formativ ämnesundervisning. Det är ett forskningsprojekt som ingår i en statlig satsning på att utveckla modeller för samverkan mellan akademi och skolverksamhet. Detta projekt avser att utveckla modeller för kollegialt lärarsamarbete runt planering och uppföljning av ämnesundervisning. Arbetet sker i samverkan med rektorer och lärare på grundskola och gymnasium.

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka implementering och effekter av ett kollegialt samarbete runt planering och efterarbete av lektioner. Målet är att utvinna generiska kunskaper med relevans för infrastrukturella skolreformer och för en utvecklad och evidensinformerad undervisning på lärarutbildning och rektorsutbildning. En målsättning i projektet är att deltagande skolor utvecklar en god förbättringskapacitet.

Arbetsuppgifter

Som gästforskare deltar du i forskningsprojekt knutet till Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Du kommer i huvudsak att arbeta i forskargruppen Rum för formativ ämnesundervisning, vid Karlstads universitet. Projektet genomförs i nära samarbete med en eller flera skolor i regionen. I huvudsak gäller arbetet insamling, bearbetning och analys av data. Datainsamlingen sker med hjälp av flera olika metoder. Avsikten är att analysera effekter av lärares samarbete runt planering och efterarbete av lektionsserier. Du kommer att arbeta med dataprogram för kvalitativa och kvantitativa analyser. Utbildning och introduktion på dessa program kan ordnas. I arbetet ingår även att delta i arbetet med att presentera resultaten i form av forskningsartiklar och konferenspresentationer. Det ingår även att delta vid projektets möten vid behov.

Behörighet

Behörig till anställning som gästforskare är den som har avlagt doktorsexamen med inriktning mot ämnesdidaktik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som bedöms särskilt relevant i relation till arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder

Stor vikt läggs vid den sökandes forskningsmeriter med relevans för forskningsområdet. Stor vikt läggs även vid erfarenhet av samverkansprojekt med lärare och analyser av samtal och elevuppgifter. Meriterande är egen lärarutbildning och yrkeserfarenhet som lärare på grundskola eller gymnasium. Meriterande är också kunskaper i kvantitativa och kvalitativa dataanalyser. Då forskningsprojektet genomförs på svenska krävs goda kunskaper i detta språk även goda kunskaper i engelska är ett krav. God samarbetsförmåga, ansvarstagande, engagemang för verksamheten, analytiskt tänkande och kreativitet samt ett positivt förhållningssätt är viktiga personliga egenskaper för tjänsten.

Villkor

Anställningen är en allmän visstidsanställning på hel- eller deltid för en planerad tidsperiod på fyra månader från och med september eller enligt överenskommelse, med eventuell möjlighet till förlängning.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning.
Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.
Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen i relation till tjänstens inriktning (max 2-3 sidor)
- Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc.
- Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
- Två referenspersoner eller rekommendationsbrev.

De underlag som inte kan skickas digitalt skickas istället i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK2020/140

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Fullständig ansökan ska ha inkommit senast vid sista ansökningsdag.

Sista ansökningsdag: 2020-08-01

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

50-100%. Tillträde: September eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till 2020-12-31