arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Funktionschef till Landsbygdsavdelningen, djurskydd väst

 • Ort

  Göteborg

 • Yrkesroll

  Kontorschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 mars

 • Sök jobbet senast

  22 april

Om jobbet

Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare.

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden. Många pratar om hållbarhet men vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?

Vi söker dig som tillsammans med medarbetarna vill vara med och göra skillnad för individ och samhälle i Västra Götaland

Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart, den ekologiska produktionen ökar och värdefulla natur- och kulturmiljöer bevaras.

Landsbygdsavdelningen med ca 200 medarbetare består av tre enheter och finns i Skara, Borås, Uddevalla och Göteborg. Landsbygdsavdelningens huvuduppgift är att verka för ett hållbart, effektivt och miljöanpassat lantbruk, hållbar landsbygdsutveckling, utveckling av fisket samt veterinär- och djurskyddsfrågor.

Enheten för Veterinär och Djurskydd består av fem funktioner som huvudsakligen arbetar med kontroll inom foder- och livsmedelskedjan. Enheten har ca 65 medarbetare.

Funktionen för Djurskydd Väst är en av tre funktioner på enheten som arbetar med den offentliga djurskyddskontrollen. Detta kräver ett nära samarbete mellan dessa funktioner men även med övriga funktioner inom enheten och avdelningen.

ARBETSUPPGIFTER

I nära samarbete med övriga chefer inom avdelningen, ansvarar du för att bidra till Länsstyrelsens resultat och utveckling. Du ansvarar för att driva och utveckla funktionens verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv som har fokus på individ och samhälle. Löpande följa upp att fördelade arbetsuppgifter blir utförda inom rätt tid, med rätt kvalitet och i enlighet med Länsstyrelsens värdegrund.

Länsstyrelsen eftersträvar ett tydligt, lyhört och inspirerande ledarskap. Genom att vara en god förebild ska du leda en verksamhet i ständig förändring. Den digitala utvecklingen går fort och innebär att vi hela tiden behöver utveckla och se möjligheter med ett mer digitalt arbetssätt och vikten av att höja vår digitala kompetens. Genom dialog och samverkan skapar du förutsättningar för utveckling av såväl verksamhet som medarbetare.

Du ansvarar för att prioritera hur funktionens resurser används och vid behov fördelar du det dagliga arbetet. Du har personalansvar för ca 12-15 medarbetare som är stationerade på kontoren i Uddevalla och Göteborg. Merparten av medarbetarna sitter i Uddevalla och som chef förväntas du fördela din tid mellan kontoren. Du medverkar vid avdelningens aktiviteter och vid externa kontakter och du ingår i enhetens ledningsgrupp och rapporterar till enhetschef.

Du har ansvar för funktionens:

• Verksamhet (kvalitativa och kvantitativa resultat).
 • Personal (arbetsmiljö, kompetensförsörjning, lönebildning).
 • Ekonomi (budget och uppföljning).
Stationeringsort Uddevalla eller Göteborg.

Resor ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser.

KVALIFIKATIONER

Krav:
 • Relevant högskoleutbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig
 • Chefserfarenhet med personalansvar
 • Erfarenhet, intresse och förmåga att driva och utveckla verksamhet
 • Erfarenhet, intresse och förmåga att leda och utveckla människor i en utsatt arbetssituation
 • Förståelse för lantbrukets förhållanden, utmaningar och villkor

Meriterande:

• Erfarenhet av arbete på statlig myndighet
 • Sak-kompetens inom djurskyddsområdet eller erfarenhet av att ha arbetat med djurskyddskontroll
 • Erfarenhet av tillsyns-/kontrollverksamhet
 • Vana vid mediakontakter och erfarenhet av att arbeta med information

Personliga egenskaper:

• Helhetssyn och förmåga att prioritera utifrån ett helhetsperspektiv
 • En god och tydlig kommunikatör
 • Drivande, inspirerande och engagerande
 • Lyhörd och empatisk med förmåga att skapa förtroendefulla relationer
 • Trygg och stabil i ditt ledarskap
 • Strukturerad och flexibel utifrån verksamhetens behov
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Vid ojämn fördelning i gruppen vad gäller kön kan positiv särbehandling tillämpas.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

ÖVRIGT

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner

Karin Lundborg

010-224 52 86