arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Fundamental fysik från populationsstudier av sammanslagningar

 • Yrkesroll

  Fysiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 oktober

 • Sök jobbet senast

  15 januari

Om jobbet

vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2023-01-15.

Fysikum är en av de större institutionerna inom naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda varav 95 doktorander och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Fysikum bland annat rymmer institutionen för astronomi, fysikinstitutionerna vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

Projektbeskrivning

Vi söker kandidater som kan bedriva framstående forskning avseende utvecklandet av skalbara metoder för analys av gravitationsvågsdata i LIGO A+ era. Den anställda kommer att arbeta tillsammans med Hiranya Peiris, Daniel Mortlock samt Samaya Nissanke (från UvA). Upp till två anställningar finns tillgängliga, finansierade av Vetenskapsrådet samt Knut och Alice Wallenbergstiftelsen. Den anställda kommer även att ingå i Hiranya Peiris projekt CosmicExplorer, finansierat av Europeiska forskningsrådets Advanced Grant. Kandidaten erbjuds en aktiv lokal forskningsmiljö inriktad på multimessenger astrofysik och kosmologi, kollegor från relaterade forskningsområden inkluderar Ariel Goobar, Jesper Sollerman, Anders Jerkstrand och Stephan Rosswog.

De anställda kommer att arbeta inom Oskar Klein-centret för kosmopartikelfysik (OKC; www.okc.albanova.se) i Stockholm, en dynamisk vetenskaplig miljö som omfattar mer än hundra forskare som arbetar med teori och experiment inom astronomi, astrofysik och partikelfysik, vid Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. Forskningen på OKC fokuseras kring områdena mörk materia, mörk energi, transienta fenomen, astrofysik från kosmiska budbärare, galaxutveckling, bildande av kosmiska strukturer samt relaterad partikelfysik. Postdoktorer är också välkomna att delta i vetenskapliga program vid det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita där ledande experter tillsammans får arbeta med specifika frågor under längre perioder.

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar forskning inom gravitationsstrålning, multimessenger astrofysik och kosmologi, relaterat till fundamental fysik med LIGO A+era. Arbetsuppgifterna inkluderar utvecklande samt användning av avancerade statistiska metoder och maskininlärningstekniker för att analysera populationer av kompakta objekt med hänsyn till selektionseffekter och systematiska bias. Specifikt fokus ligger vid att använda maskininlärningstekniker för att påskynda forward-modellering och densitetsestimering. Möjligheter finns att delta i förberedelsearbetet för LSST vad gäller uppföljning av elektromagnetiska signaler från gravitationsvågskällor.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Stor vikt läggs vid färdigheter inom ett eller flera av följande områden: analys av gravitationsvågsdata, bayesiansk statistik, numeriska metoder och programmering, samt maskininlärning modellering.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2023-10-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Jan Conrad, tfn 08-55 37 87 69, conrad@fysik.su.se, eller av professor Hiranya Peiris, hiranya.peiris@fysik.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner Viktigt: Referenspersonerna ska skicka senast sista ansökningsdag rekommendationsbrev via e-post till: FV-3709-22.refletters@fysik.su.se och på ämnesraden ange: SU FV-3709-22 + sökandes namn.

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver: – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet – varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Fysiker

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat