arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Förvaltningsledare IT för FO Observationer samt FO Fakta & Publicering

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Projektledare, IT

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 december

 • Sök jobbet senast

  7 januari

Om jobbet

Vill du arbeta med moderna tekniska lösningar tillsammans med vårt utvecklarteam och samtidigt göra en insats för samhället och den biologiska mångfalden? Älskar du djur och natur? Då ska du söka jobb hos oss!
ArtDatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald.

ArtDatabanken inför under 2019 förvaltningsmodellen pm3 och du kommer att bygga upp och vara förvaltningsledare IT för förvaltningsobjekten; FO Observationer och FO Fakta & Publicering. Som förvaltningsledare IT (FL IT) har du ansvaret att tillsammans med förvaltningsledaren verkställa förvaltningsplanen samt leda det IT-nära förvaltningsarbetet inom förvaltningsobjekten och säkerställer att målen i förvaltningsplanen nås genom leveranser i tid, med rätt kvalitet och till rätt kostnad.
Arbetsuppgifter:
Du ansvarar för:
- att verkställa förvaltningsplanens IT-relaterade mål inom givna ramar på ett kostnadseffektivt sätt.
- att tekniska samband fungerar tillfredsställande.
- att IT-komponenter är tillgängliga för verksamheten enligt överenskommen nivå.
- att externa leverantörer kopplade till objektet styrs mha kontrakt (abstrakt).
- att objektet följer ADb:s rådande utvecklingsprocess samt delger Objekt-specialister kännedom om aktuell kravprocess.

Som FL IT för FO Observationer och FO Fakta & Publicering kommer du att utarbeta förvaltningsplaner tillsammans med förvaltningsledare (FL) för dina objekt. Du prioriterar, beslutar, planerar, genomför och följer upp aktiviteter inom ramen för förvaltningsplanen. Du skall kontinuerligt rapportera status, avvikelser och uppföljning av kostnader till OÄ och styrgrupp. Du följer upp utfallet av förvaltningens kostnader och rapportera utfall i objektets styrgrupp. Du säkerställer att kontinuerliga systemtester genomförs och du skall vid behov kunna inneha roll som Scrum Master för objektens team. Du kommer att på taktisk nivå resursplanera, samordna, leda, motivera och engagera IT-resurser inom dina FO. Du deltar i förvaltningsledarmöten och ställer krav på projekt ur ett förvaltningsperspektiv. Du kommer också att omvärldsbevaka ur ett tekniskt perspektiv och samordnar uppdrag och aktiviteter inom IT med andra IT objekt och IT projekt. I samråd med berörd OÄ kommer du att säkerställa att roller på operativ nivå är bemannade enligt förvaltningsplan.

Kvalifikationer:

Du har en högskoleutbildning inom IT och har minst 5 års arbetslivserfarenhet av IT utvecklingsarbete. Du har minst 2 års erfarenhet av arbete som förvaltningsledare (IT), teknisk projektledning eller annan ledande befattning inom IT. Du har grundläggande kunskap om projektmetodik och ekonomisk planering, målstyrning och uppföljning. Du har goda kunskaper om agil utvecklingsmetodik. Du har förmågan att prioritera och fatta beslut, samt att driva igenom dessa och leda aktiviteter med IT-specialister. Du har ett strukturerat arbetssätt och god kommunikativ förmåga. Du har helhetssyn och lätt att sätta dig in i tekniska frågor. Du kan delegera såväl som samverka och har förmågan att följa en delegationsordning och strategiska beslut.

Det är meriterande om du har kunskap om ArtDatabankens verksamhet samt god kunskap om förvaltningsmodellen pm3. Det är också meriterande om du har erfarenhet av leverantörsstyrning, upphandling, avtalshantering samt förändringsledning.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Placering:

Uppsala, Ultuna

Anställningsform:

Tillsvidareanställning. SLU tillämpar provanställning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-01-07.

Fackliga kontaktpersoner:

Wenche Eide, SACO 018-67 24 95 fornamn.efternamn@slu.se
Artur Larsson, ST 018-67 22 18 fornamn.efternamn@slu.se

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Katrin Stensparre Norén, Programchef IT

+46 18-67 26 94

fornamn.efternamn@slu.se