arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Förvaltningshandläggare, vikariat

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 november

 • Sök jobbet senast

  5 december

Om jobbet

Länsstyrelsen - en modern kunskapsmyndighet

Länsstyrelsen i Västerbottens län är regeringens företrädare och därmed en samlande kraft i länet. "Vi gör hållbar utveckling möjlig i hela länet", lyder vår vision. Vi arbetar för en långsiktig ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling och ett starkt näringsliv. Länsstyrelsen fungerar som länken mellan den nationella, regionala och lokala nivån och verkar i denna roll för att nationella mål får genomslag i länet och att olika samhällsintressen samordnas. En stor del av våra uppdrag utför vi i nära samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektor och medborgare.

Allt vårt arbete genomsyras av den statliga värdegrunden och dess sex grundläggande principer: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt, effektivitet och service. Vårt arbets- och förhållningssätt har dessutom tre ytterligare kännetecken som är vägledande för hur våra medarbetare förväntas ta sig an sitt uppdrag: vi ska vara samarbetsinriktade, lärande och kollegiala.

Länsstyrelsen eftersträvar att vara en modern och attraktiv arbetsgivare där det ska vara möjligt att kombinera kvalificerade och stimulerande arbetsuppgifter med en livssituation i balans. Vi vill därför utöver din lön kunna erbjuda dig bra förmåner och villkor. Vi har en flexibel syn på arbete, och ger långtgående möjligheter - där verksamheten tillåter - att kombinera arbete på kontoret med distansarbete. Länsstyrelsen har för närvarande ca 300 medarbetare och landshövdingen är myndighetschef.

ARBETSUPPGIFTER

Enheten för verksamhetsstöd har ca 40 medarbetare som arbetar inom verksamhetsområdena ekonomi, HR, service, säkerhet, arkiv och diarium, juridik, GIS-samordning och kontroll av medel från vissa EU-program. Du kommer att ingå i arbetsgruppen juridik på åtta personer som arbetar med handläggning av ansöknings- och tillsynsärenden, allmänna val, juridisk rådgivning och överklaganden av kommunala beslut.

Under 2022 kommer delar av arbetsgruppen att lägga stort fokus på arbetet med de allmänna valen. Vi behöver därför en person som kan arbeta med övriga ärenden. Det handlar om att föredra och besluta i bl.a. trafikärenden, förordnanden av olika slag, delgivning och deponering. Hur fördelning av arbetsuppgifterna kommer att se ut beror på behovet i arbetsgruppen och på din erfarenhet.

KVALIFIKATIONER

Vi vill att du har högskoleutbildning med juridisk eller annan samhällsvetenskaplig inriktning. Det är en merit om du har erfarenhet från ärendehandläggning vid myndighet eller kommun.

Du är serviceinriktad, flexibel, och har lätt för att samarbeta. Du kan skilja smått från stort och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du är bekväm med att både arbeta med ärenden som kräver mer utredning och ärenden av enklare karaktär. Du är beredd att rycka in där det behövs.

Vid urval kommer vi att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet för tjänsten. Eftersom det är ett vikariat är vi måna om att du stannar hela perioden.

ÖVRIGT

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.
så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Då Länsstyrelsen är både regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet kan du i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än dem du anställts för inom ramen för myndighetens kris- eller krigsorganisation.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde februari/mars 2022., upphör: 2022-09-30 Vikariat.