arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Försvarsmakten söker Funktionsföreträdare Media

 • Ort

  Enköping

 • Yrkesroll

  Mediepedagog

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 november

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Ledningsstridsskolan (LedSS) är en försvarsmaktsgemensam skola som utbildar, tränar och övar Försvarsmakten (FM) och totalförsvaret inom ledningsområdet. Ledningsträningsavdelningen är en del av LedSS och har till uppgift att träna chefer och staber. Avdelningen ansvarar för övning på operativ och högre taktisk nivå samt har helhetsansvar för planering, genomförande, utvärdering och utveckling av ledningsträning inom myndigheten.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Befattningen funktionsföreträdare media innebär deltagande i planering, genomförande och utvärdering av ledningstränings- och stabsövningar. Som funktionsföreträdare media utvecklar, leder och genomför du verksamhet för mediaspel främst kopplat till större stabsövningar som exempelvis CJSE och VIKING då du också arbetsleder inhyrd personal som stödjer dig. Du ansvarar för mediaträning av chefer samt produktion av filmer och andra medieunderlag som är en del av våra internetbaserade kommunikationskanaler. Befattningen innebär kontakter med både nationella och internationella samarbetspartners. Exempel på sådana är militära staber, förband och skolor, statliga och överstatliga organ samt frivilligorganisationer. Avdelningen planerar och genomför internationella övningar med stort utländskt deltagande. Det är därför viktigt att du kan kommunicera på engelska, både i tal och skrift. Du skall vara beredd att vara webbredaktör för avdelningens informationssidor på FM interna nätverk EMILIA.

Önskvärda kvalifikationer

Yrkeserfarenhet som exempelvis press- och mediaansvarig, informationsansvarig, mediaproducent, journalist etc. Dokumenterat goda engelskkunskaper i tal och skrift. Kunskap om, erfarenhet av och ett stort intresse för FM organisation och uppgifter, militärt stabsarbete samt totalförsvaret. Kunskap om och erfarenhet av krishantering på nationell och internationell nivå. Kunskap om och erfarenhet av nationella och multinationella ledningsträningsövningar och stabsövningar. Mycket goda kunskaper i MS Office Word, Excel och Power Point. Kunskap om Adobe, Photoshop och Premiere.

Personliga egenskaper

Du har en utpräglad förmåga att jobba såväl självständigt som i grupp och därmed ta ansvar och agera självständigt inom ramen för befattningen och tilldelade uppgifter. Du är noggrann och prestigelös med hög social kompetens så att du kan knyta kontakter både internt och externt. Du skall kunna vara både drivande och kundorienterad gentemot avdelningens samarbetspartners samt vara öppen för att hantera tillfälliga toppar i arbetsbelastningen.

Anställningstyp

Civil tillsvidareanställning, heltid, arbetsort Enköping. Individuell lönesättning tillämpas. Svenskt medborgarskap krävs, säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställningen följer nationell och internationell arbetsskyldighet. Tillträde snarast efter överenskommelse.

Kontaktperson

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av chefen för avdelningen, övlt Ove Härnqvist, 0171-15 70 00

Fackliga representanter:

OFR/O–Magnus Johansson (endast militär pers)
SACO/S–Carl-Johan Pettersson
SEKO–Lars Lindell
OFR/S–Inge Bäcklin
Samtliga fackliga repr. nås via växeln: 0171-15 70 00

Sista ansökningsdag

Senast 2018-11-30

--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.