arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Försvarsdirektör/enhetschef, Samhällsskydd och beredskap

 • Yrkesroll

  Civilförsvarschef

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.

På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.

ARBETSUPPGIFTER

Enheten för samhällsskydd och beredskap har det samlade regionala geografiska områdesansvaret för krisberedskap, och leder utvecklingen av det civila försvaret i Uppsala län. Enheten har som uppgift att verka för att utveckla samverkan mellan aktörer i samhället och att samverkan kommer till stånd före, under och efter en kris/allvarlig händelse i syfte att säkerställa hög beredskap och effektiv krishantering. I uppdraget ingår att löpande analysera och beskriva risker och sårbarheter inom såväl egen myndighet som länet. Enheten svarar även för den planering som krävs för att länsstyrelsen skall kunna leda stora räddningsinsatser och särskilt räddningsarbetet vid en kärnteknisk olycka. Vi samverkar med olika centrala, regionala och lokala aktörer, exempelvis Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten, länets kommuner och region Uppsala för att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Uppgiften att på regional nivå leda samhällets anpassning inför ett förändrat klimat ingår som en viktig uppgift för enheten.

Försvarsdirektören ansvarar för att vidmakthålla och utveckla externa kontakter och nätverk inom beredskaps- och totalförsvarsområdet såväl på lokal nivå som på regional och nationell nivå. På enheten finns också en biträdande försvarsdirektör som stöd i detta arbete. Tillsammans med enhetens medarbetare leder du som enhetschef det dagliga arbetet, planerar och följer upp uppsätta mål i verksamheten. Du har också ansvar för enhetens ekonomi och uppföljning.

KVALIFIKATIONER

Du har en akademisk bakgrund eller har på annat sätt förvärvat en likvärdig och relevant kunskap för sakområdet. Du är allmänt väl samhällsorienterad och har en väldokumenterad erfarenhet som ledare och chef. Du är väl förtrogen med det svenska krisberedskapssystemet, har stilistisk förmåga och behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Du bör vara väl förtrogen med att arbeta i och leda en stab under påfrestande förhållanden. Vi ser att du har erfarenhet av myndighetsarbete och är grundligt insatt i statlig förvaltning. Du har även erfarenhet av att leda i krissituationer där många beslut ska fattas under tidspress. I dessa situationer uppfattas du som en trygg och lugn ledare. Som person är du förtroendeingivande, har god initiativförmåga och har lätt för att samverka, är utåtriktad och kommunikativ. Som chef och ledare har du ett coachande förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap

ÖVRIGT

Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Civilförsvarschef

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Anställningen är en tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande. Vi tillämpar provanställning.