arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Förste intendent (forskare) till Naturhistoriska riksmuseet, enheten för bo

 • Yrkesroll

  Botaniker

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 november

 • Sök jobbet senast

  8 januari

Om jobbet

Vill du bli en av oss och bidra till att utveckla en organisation som efter mer än 250 år sjuder av nyfikenhet, upptäckaranda och kreativitet? Vi som arbetar vid Naturhistoriska riksmuseet är stolta över allt det vi åstadkommer. Vi erbjuder en dynamisk miljö där många olika professioner och kompetenser arbetar tillsammans. Museet ansvarar för världsunika naturhistoriska samlingar som ständigt växer och utvecklas. Museet är ett av landets mest populära besöksmål. Här bedrivs framgångsrik forskning och samhällsviktig miljöövervakning. Vi har över elva miljoner föremål i samlingarna, vilka utgör grunden för vår framgångsrika forskning inom geologi, paleontologi, zoologi, botanik samt miljögifters spridning i naturen. Naturhistoriska riksmuseet erbjuder också ett ledande forum för möten mellan forskare och mellan vetenskap och allmänhet.

Att utreda och klargöra jordens biodiversitet är viktigare än någonsin på grund av den pågående klimatförändringen och massutrotningen av organismer. Kunskapen om vilka arter som finns är bristfällig och många av dem försvinner innan vi ens vet att de funnits. Naturhistoriska riksmuseet spelar sedan länge en betydande roll i studiet av den botaniska och mykologiska mångfalden i kraft av sina omfattande samlingar, kunniga personal och skickliga forskare. Hög prioritet ges att digitalt tillgängliggöra samlingarna för forskningen, naturvården och allmänheten.

Till Naturhistoriska riksmuseets enhet för botanik söker vi nu en välmeriterad forskare inom lichenologi/mykologi/botanik, företrädesvis med inriktning mot svampars (inklusive lavar) diversitet, evolution och genetik. Forskare med forskningsprogram som syftar till att besvara aktuella och generella evolutionära frågeställningar med ett fylogenetiskt/taxonomiskt angreppssätt är särskilt prioriterade. Forskningen skall vara samlingsbaserad och berika samlingarna.

ARBETSUPPGIFTER

• Bedriva egen forskning och publicera i relevanta internationella tidskrifter
 • Ansöka om och generera externa forskningsbidrag
 • Bygga upp en forskargrupp
 • Bearbeta och berika museets vetenskapliga samlingar.
 • Ansvara för en del av enhetens samlingsförvaltning
 • Förmedla vetenskaplig kunskap till allmänheten
 • Delta i museets och enhetens övriga verksamhet.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande inom biologi, företrädesvis systematik med inriktning mot lichenologi/mykologi. Docentkompetens eller motsvarande, samt utbildning i handledning och ledarskap, är meriterande.

Du ska ha en bred och hög självständig vetenskaplig produktion på hög internationell nivå, företrädesvis inom organism- och samlingsbaserad systematisk lichenologi/mykologi med en dokumenterad vetenskaplig produktion vid ämnets forskningsfront, samt dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsbidrag.

Mycket goda kunskaper inom biologisk mångfald samt förståelse för naturvetenskapliga samlingar och dessas betydelse är ett krav.

Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är ett krav, liksom goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk. För icke-skandinavisk-talande förväntas en ambition att lära sig svenska inom tre år. Kunskaper i andra språk är meriterande.

Erfarenhet av och intresse för undervisning på högskolenivå och handledning av studenter inom relevant ämnesinriktning är meriterande, liksom erfarenhet av populärvetenskaplig verksamhet och botanisk-mykologisk samlingsförvaltning.

Som person ser vi att du är ansvarstagande, resultatinriktad, har god samarbetsförmåga, är stresstålig och strukturerad.

ÖVRIGT

Ansökan (på engelska) ska bestå av en pdf-fil (Times Roman 11 pt) och innehålla följande:

1. Personligt brev, som inkluderar en kort redogörelse för pågående och tidigare egen forskning, samlingsarbete och utåtriktad verksamhet, samt tankar om hur den egna forskningsverksamheten kan bedrivas och utvecklas på bästa sätt vid enheten (max 5 A4 sidor)
2. CV/meritförteckning med karriärsteg och tidigare anställningar (max 5 A4 sidor)
3. Lista över de tio för anställning mest relevanta eller betydelsefulla publikationerna
4. Publikationslista över de tio senaste åren
5. Kontaktuppgifter till minst två referenser på tidigare arbetsplatser

Betyg, intyg, kopior av publikationer etc. behöver ej bifogas vid detta tillfälle.
Vi ökar kunskapen om naturen och inspirerar till ansvar för vår värld. Vår långsiktiga strävan är att Naturhistoriska riksmuseets anställda ska spegla den mångfald som finns i Sverige. Vi välkomnar alla sökanden oavsett kön, bakgrund, ursprung och funktionsvariation.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Naturhistoriska riksmuseet har möjlighet att befordra anställda till professor enligt befintliga rutiner. Den som anställts som förste intendent kan därför ansöka om detta.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Botaniker

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning.