arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Förste forskningsingenjör i tillämpa fysik

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 juli

 • Sök jobbet senast

  14 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Förste forskningsingejör i Tillämpad Fysik på 6 månader med placering vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping. 

Ämnesområde för anställningen

Vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) utforskar vi elektroniska och optiska egenskaper hos organiska halvledarmaterial, biomaterial från skogen samt organiska hybridsystem. Av särskilt intresse är att använda kopplingen mellan elektroniska och joniska laddningar för tillämpningar inom energi, ”internet-of-things”, hälsovård och biologi. Våra forskningsteman omfattar syntes, materialvetenskap, teori och modellering, komponentfysik, nanoteknik, bioteknik och systemdesign. Verksamheten täcker allt ifrån ren grundforskning till kommersialisering, där forskningsprojekten som ligger närmare slutanvändare och kommersialisering utförs i nära samarbete med RISE Acreo. LOE omfattar för närvarande över 100 forskare och forskarstuderande uppdelade i 11 enheter, var och en ledd av en ansvarig forskningsledare.
Läs mer: www.liu.se/loe

Laboratoriet för Organisk Elektronik har nyligen erhållit finansiering för "Elektronisk Neuro-farmakologi" (e-NeuroPharma), ett projekt som syftar till att utveckla ny teknologi och nya mediciner för att motverka och på sikt bota neurologiska sjukdomar, såsom Alzheimers och Parkinsons sjukdomar. Signalerna i det centrala nervsystemet (CNS) inkluderar både biokemiska och elektriska budbärare och processer. De olika neurologiska sjukdomarna är kopplade till någon form av funktionsfel hos en eller flera av dessa signalprocesser. Dagens terapeutiska metoder för att bekämpa dessa sjukdomar är helt baserade på biokemiska, dvs farmaceutiska, metoder. Det finns dock några få exempel på elektroder, dvs elektrisk stimulering, som appliceras i CNS men dessa används uteslutande för att undertrycka symptom, inte för att bota neurologiska sjukdomar.

I projektet e-NeuroPharma kommer vi att utveckla molekylära system som levererar både läkemedelsfunktion och elektrisk aktivitet i syfte att tillhandahålla helt nya modeller för att bekämpa CNS-sjukdomar. Vårt angreppssätt omfattar utveckling av molekylära system som självorganiserar sig för att bilda elektroder och elektroniska system i det CNS, inne i hjärnan och i ryggmärgen. Under drift kommer dessa självorganiserade e-NeuroPharma-system att leverera en kombination av elektriska och biokemiska signaler och målet är att möjliggöra komplexa och kompletta behandlingsmetoder för sjukdomar i CNS.

Vi skulle vilja att Du blir en medlem av vårt team och bidrar med forskning för att möjliggöra effektiva behandlingar av tex Parkinsons och Alzheimers sjukdomar!

Arbetsuppgifter
Det primära fokuset i denna tjänst är riktat emot att utveckla självorganiserade organiska elektroder och komponenter och få dessa att integreras inne i CNS-vävnad. Forskningen kommer också att inkludera utvärdering av e-NeuroPharma i olika cell-system och vävnader. Dessutom kommer utvecklingen också resultera i olika koncept för att kontakta e-NeuroPharma med avsikt att möjliggöra initiering av behandling.

Kvalifikationer

Dessa mycket spännande forskartjänster förutsätter en doktorsexamen inom (bio)kemi, fysik, materialvetenskap, elektronik eller bioteknik. Erfarenheter av arbete inom experimentell teknisk/vetenskaplig verksamhet är värdefull och bedöms meriterande. Särskilt fokus kommer att läggas på kandidat(er) med erfarenhet av självorganiserade material, ledande polymer/oligomer, och/eller tillverkning/karakterisering/användning av ”standard” organiska elektroniska devices, t.ex. organiska elektrokemiska transistorer. Forskningen inom laboratoriet för organisk elektronik (LOE) kommuniceras i huvudsakligen på engelska, och därför är god förmåga att utrycka sig på engelska, i tal och skrift, ett krav.

Anställningens omfattning

100 % i 6 månader. 

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb 

Lika villkor

Flertalet av våra förste forskningsingenjörer inom ITN är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 13 maj 2020. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat