arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Förste forskningsingenjör i polymera kompositmaterial

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 januari

 • Sök jobbet senast

  29 januari

Om jobbet

Forskningsämnet Polymera kompositmaterial är inriktat mot fiberarmerade polymera material och har pågående forskning med avseende på nya material, tillverkning samt modellering av kompositers egenskaper. Forskargruppen deltar kontinuerligt i nationella och internationella forskningsprojekt. En del av forskningen syftar till att validera experimentellt verifierade fysikaliska fenomen genom utveckling av relevanta materialmodeller, medan andra är mer material eller tillverkningsinriktade. Utbildningsverksamhet, inklusive internationella program på master- och doktorandnivå (EEIGM, AMASE, DocMASE etc.) är en integrerad del av verksamheten. Gruppen tillhör Institutionen för teknikvetenskap och matematik.

För att säkerställa att forskningsresultat som erhållits vid universitetet är av hög relevans och kvalitet vill vi anställa en person som forskningsingenjör med god kunskap om materialkaraktärisering och numeriska simuleringar. Vi letar efter en person som har erfarenhet av komposittillverkning på labskala, karaktärisering av kompositer, samt förståelse för materialmodellering och numeriska simuleringsverktyg.

Ämnesbeskrivning

Polymera kompositmaterial omfattar kunskap om processer och mekanismer som styr prestanda och egenskaper hos, samt tillverkning av, fiberarmerade kompositmaterial.

Polymera kompositmaterial är ett spännande forskningsämne som i samarbete med andra relaterade ämnen bygger fundament för tillverkning och utvecklar kunskap och förståelse för funktionaliteten hos avancerade polymera kompositmaterial för dagens och framtida tillämpningar. Forskningsfokus ligger på sambandet mellan kompositernas prestanda och deras heterogena struktur, beståndsdelarnas egenskaper och deras interaktion. Avgörande frågor är kompositernas åldrande, påverkan av fukt och extrem temperatur samt skadetålighet. Experimentella, analytiska och numeriska metoder kombineras i dessa studier på olika skalor (nano-, mikro- och makronivåer). Materialets beteende beskrivs med materialmodeller som implementeras i numeriska beräkningsrutiner. De viktigaste användningarna för resultaten är flyg-, bil-, energi- och marinindustrin.

Projektbeskrivning

Det övergripande målet för projektet är relaterat till karakteriseringen av termomekaniska egenskaper hos kompositer och kompositkomponenter (t.ex. limfogar) med hjälp av beröringsfria, icke-destruktiva metoder. I synnerhet är Digital Image Correlation (DIC), termografi och akustisk emission av intresse i kombination med termisk och mekanisk belastning. Karaktäriseringen av material och komponenter kommer att göras för att upptäcka skada (t.ex. detektering av skade-initiering, identifiering av brottmekanismer, kvantifiering av skador som ackumuleras) och relatera experimentella resultat med tillgängliga numeriska simuleringar med syfte att validera utvecklade modeller.   

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna inkluderar drifttagande av ny utrustning (t.ex. DIC, termografi, hot press), underhåll av utrustningen och stöd vid experimentellt arbete som genomförs inom forskningsprojekt samt utbildningsverksamhet. Arbete med numerisk simulering relaterad till analys av experimentdata, design av speciella experiment, tillverkning av kompositprover efter behov. Arbetsuppgifternainnebär att personen som anställs kommer interagera med leverantörer av utrustning och material,  interna och externa leverantörer av tjänster samt andra externa samarbetspartners.

Kvalifikationer

För att vara behörig för anställning krävs civilingenjörsexamen, magisterexamen eller högre examen inom materialteknik, maskinteknik (MSc eller motsvarande).  Magisterexamen eller/och avancerade kurser inom området polymera kompositmaterial är en fördel.

Utöver detta kommer följande bedömningsgrunder tillämpas
- erfarenhet av termomekanisk karakterisering av polymerkompositer med användning av DIC
- kunskap / erfarenhet av numeriska simuleringar / programvara (t.ex. ANSYS, LS-Dyna, MATLAB, etc)
- erfarenhet av tillverkning av kompositer och beredning av prover
- kunskap om limfogning och karakterisering / analys av limfogar
- god kunskap om datorhårdvara och vanlig programvara (Windows, Office, etc)
- erfarenhet av att arbeta med Instron-maskiner (t.ex. serie 4400, 3300, E10000, etc.) och programvara (t.ex. BlueHill, WaveMatrix)
- erfarenhet av att skriva tekniska rapporter och / eller forskningspapper (på engelska)
- anständig presentationsförmåga och / eller erfarenhet av undervisning (på engelska)

Information

Tidsbegränsad deltidsanställning (upp till 50 %) under sex månader med möjlighet till förlängning.  

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor Roberts Joffe, 0920-491940, Roberts.Joffe@ltu.se

Fackliga företrädare:

SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 12-2021
Sista ansökningsdag: 29 januari 2021

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat