arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Första forskningsingenjör 40%

 • Yrkesroll

  Forskningsingenjör, kemi

 • Anställning

  Deltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 september

 • Sök jobbet senast

  24 september

Om jobbet

Kemiska institutionen söker nu en första forskningsingenjör inom ett projekt som syftar till underhåll, konstruktion samt reparatur av laboratorieutrutning, forskningsapparatur och analysinstrument.

Anställningen är på 40% och tillsvidare. Sista ansökningsdag är 2021-09-24.

Projektbeskrivning

Projektet ska bidra till utveckling, konstruktion, upprätthållandet och reparatur av diverse forskningsapparater och analysinstrument samt till ökad förståelse av mekanismerna bakom diverse omvandlingar av biomassa under fraktionering samt upplösningsprocesser. Det innefattar ett nära samarbete med forskare från Wallenberg Wood Science Center (https://wwsc.se/) samt Bio4Energy konsortiet (http://www.bio4energy.se/) och laboratoriet för teknisk kemi och reaktionsteknik (http://www.abo.fi/institution/tekniskkemi). Dessutom eftersträvar vi att samarbeta med andra forskargrupper inom kemiteknik, katalys- och reaktionsteknik i Sverige och andra länder. All nödvändig utrustning och verktyg för bygg och underhåll av apparatur kommer att finnas tillgänglig vid Kemiska institutionen, Umeå universitet samt vid samarbetsuniversiteten såsom Åbo Akademi i Finland. Inom projektet interagerar vi även med forskare och andra forskningsprojekt inom forskningsinriktningen Teknisk kemi vid Kemiska institutionen (http://www.chemistry.umu.se/forskning/teknisk-kemi/">http://www.chemistry.umu.se/forskning/teknisk-kemi/). Vår forskning har också starka relationer till industrin såsom t.ex. SP Processum Biorefinery Initiative sfären i Örnsköldsvik (http://www.processum.se/).

Vi söker nu en första forskningsingenjör med fördjupning i vidareutveckling av kemiteknisk forskningsapparatur för material och kemikaliesyntes som sker med hjälp av katalys eller eutekter och joniska vätskor.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna avser reparatur, underhåll samt konstruktion av laboratorieutrustning, forskningsapparatur och analysinstrument.  är ett krav liksom kunskaper i analys av lignoellulosafraktioner samt tidigare erfarenhet om motsvarande arbetsuppgifter. Vidare ingår deltagande i forskningsprojekt, samt att delta i utformandet och skrivandet av vetenskapliga publikationer. Många projekt handlar om upptagning av koldioxid samt koldioxidomvandling till kemikalier eller (heterogen) katalytisk syntes av produkter med mervärde från biomassa. Fraktionerna som härmed utvinns kan vidarebearbetas bl.a. för syntes av plattformskemikalier eller som beståndsdelar av olika slags kompositmaterial. Detta innebär även utvecklande av och genomförande av studier i flödesreaktorer i syftet att producera olika kemikalieströmmar av intresse för förnybar ekonomi. Detta innefattar experimentell design, MS-analys, identifiering av reaktionsprodukter, kvantifiering och efterföljande optimering av för att generera framtidens kemikalier, drivmedel och material.

Kompetenskrav

Du har doktorsexamen i något av ämnena kemi, kemiteknik, materialvetenskap inom kemi, skoglig kemi eller motsvarande. En gedigen bakgrund och kunskap om de fysikaliska, kemiska och materialvetenskapliga metoder som är relevanta för kemiteknik krävs.

Dokumenterad praktisk erfarenhet inom reparatur, underhåll samt konstruktion av laboratorieutrutning, forskningsapparatur och analysinstrument  är ett krav liksom kunskaper i analys av lignoellulosafraktioner samt tidigare erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter. Även erfarenhet av användning av flödesreaktorer i laboratorieskala tillhör kompetenser som krävs. Vidare krävs erfarenhet av metodutveckling av för kemitekniken relevanta analysmetoder (e.g. GC-MS och HPLC). Du ska vara starkt motiverad och intresserad av att lära dig att utveckla nya metoder, samt av att arbeta i en internationell miljö. Även utveckling och användning av flödesreaktorer i laboratorieskala krävs.

Vidare krävs erfarenhet av metodutveckling av för kemitekniken relevanta analysmetoder (e.g. GC-MS och HPLC). Du ska även kunna skriva vetenskapliga publikationer och rapporter på engelska. Därför krävs mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift. Du ska vara starkt motiverad och intresserad av att lära dig att utveckla nya metoder, samt av att verka i en internationell miljö.

Det är önskvärt att du har dokumenterad erfarenhet från forskning rörande användning och utveckling av kemiska processer med hjälp av heterogen katalys eller eutekter samt joniska vätskor i andan av ’grön kemi’.

Anställningen är en deltidsanställning på 40% och tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

En komplett ansökan ska innehålla:

- ett följebrev som sammanfattar dina kvalifikationer, forskningsintressen och motiv för ansökan (max 2 sidor),
- en meritförteckning med publikationslista,
- kopior av din doktorsavhandling och relevanta publikationer,
- kopior av examensbevis eller motsvarande,
- namn och aktuella kontaktuppgifter till två-tre referenspersoner.

Sista ansökningsdag är 2021-09-24. Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Ansök via knappen längst ner på sidan.

Närmare upplysningar lämnas av Prof. Jyri-Pekka Mikkola, 090-786 5000, mailto:jyri-pekka.mikkola@chem.umu.se.

Vi ser fram emot din ansökan!

Kemiskt Biologiskt Centrum (KBC, http://www.kbc.umu.se) vid Umeå universitet är en kreativ och interaktiv miljö, som omfattar sex institutioner och två forskningsenheter, med egen tillgång till utmärkta instrument och anläggningar. Kemiska institutionen har ca 200 anställda och institutionen bedriver forskning och utbildning samt har en omfattande samverkan med omgivande samhälle. För mer information, se http://www.chemistry.umu.se.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskningsingenjör, kemi

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

40%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning