arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskningssekreterare med inriktning antimikrobiell resistens

 • Yrkesroll

  Fortbildningssekreterare

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 september

 • Sök jobbet senast

  26 september

Om jobbet

Nu söker Vetenskapsrådet forskningssekreterare med bakgrund inom medicin och hälsa till vår forskningspolitiska avdelning och till sekretariatet för det internationella samarbetsprogrammet kring forskning om antimikrobiell resistens, JPIAMR. Är du intresserad av forskningspolitik och av dess betydelse för samhällsutvecklingen? Hos oss får du jobba med engagerade kollegor i en internationell kontext för att stärka forskning och forskningssamarbeten kring antimikrobiell resistans. Bli en av oss!

Antimikrobiell resistens är ett globalt problem som berör oss alla. Resistens hos bakterier leder till svårbehandlade infektioner och till att komplicerade medicinska ingrepp inte längre kan utföras utan fungerande antibiotika. Det är svårt att utveckla ny antibiotika och dessutom riskerar vi att bakterier snabbt utvecklar resistens mot den genom ovarsam och felaktig användning. För att öka forskningens genomslagskraft har Sverige sedan 2016 inrättat ett nationellt forskningsprogram om antibiotikaresistens, och är sedan 2011 en av de drivande länderna inom det globala forskningssamarbetet Joint Programming (gemensam programplanering) av forskning om antimikrobiell resistens (JPIAMR). JPIAMR involverar idag ett trettiotal länder över hela världen och har även ett starkt stöd av den Europeiska kommissionen. Vetenskapsrådet koordinerar samarbetet och ansvarar för det gemensamma JPIAMR-sekretariatet.

Rollbeskrivning och arbetsuppgifter

Vi erbjuder en roll som forskningssekreterare inom området medicin och hälsa, där du tillsammans med kunniga och engagerade kollegor ingår i det kansli som Vetenskapsrådet tillhandahåller till det internationella samarbetet Joint Programming Initiative Antimictobial resistance (JPIAMR, www.jpiamr.eu). Du deltar också i arbetet med det nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens, och kan även komma att ingå i andra uppdrag inom avdelningen. Rollen kräver (under normala förhållanden) visst resande, främst inom EU.

I arbetsuppgifterna ingår

 • att tillsammans med övriga medarbetare inom JPIAMR-kansliet stödja det globala samarbetet, vilket innefattar
• att delta i utformningen av och implementera JPIAMRs strategiska forskningsagendor,
 • att utforma, genomföra och administrera gemensamma internationella utlysningar,
 • att utforma och genomföra konferenser och workshops, att följa upp och analysera JPIAMR-finansierad forskning,
 • att leda arbetsgrupper och samarbeten mellan medlemsländerna,
 • att initiera och genomföra kommunikationsinsatser och upprätthålla kontakt med internationella partners och intressenter,
 • att förmedla vetenskaplig och teknisk rådgivning med koppling till antimikrobiell resistans
 • att ge stöd till i styrningen av samarbetet genom koordination och kommunikation mellan JPIAMRs olika styrgrupper, inklusive att ta fram relevanta dokument, översikter och rapporter
• att i samråd med övriga nationella program driva det nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens, vilket innefattar
 • att i samråd med sakkunniga/experter inom området uppdatera och genomföra strategiska forskningsagendor,
 • att i samråd med sakkunniga/experter inom området genomföra nationella och internationella utlysningar, konferenser och workshops,
 • att genomföra kommunikationsinsatser och upprätthålla och utveckla nationella nätverk med relevans för antibiotikaresistens
 • att följa upp den forskning som finansieras genom det nationella programmet,
 • att samordna det nationella forskningsprogrammet med det europeiska ramprogrammet och det globala samarbetet JPIAMR
• att följa internationell forskning inom antibiotikaresistens, inklusive satsade resurser och forskningsprioriteringar
 • även andra arbetsuppgifter inom myndigheten förekommer, exempelvis att delta i avdelningens analyser och utvärderingar.

Din bakgrund

Du har
 • erfarenhet av att koordinera och ge strategiskt stöd till internationella forskningssamarbeten,
 • god övergripande kännedom om, och upparbetade nätverk inom, det medicinska forskningsfältet i Sverige
 • doktorsexamen eller motsvarande inom ett område med relevans för antimikrobiell resistans (mikrobiologi, infektionssjukdomar eller liknande)
 • goda kunskaper i svenska och engelska både muntligt och skriftligt, då arbetsspråket inom JPIAMR-sekretariatet framförallt är engelska
 • erfarenhet av projektledning
 • god förmåga att ta till dig och kommunicera vetenskaplig information både muntligt och skriftligt på ett målgruppsanpassat sätt
 • arbetat med forskning och dess betydelse för samhällsutvecklingen.

Det är meriterande om du har

 • erfarenhet av egen forskningsverksamhet inom ett område med relevans för antimikrobiell resistans,
 • erfarenhet från svensk offentlig verksamhet, lärosätesförvaltning, myndighet inom relevant sakområde, eller liknande, god kunskap om EU:s institutioner och arbetssätt,
 • erfarenhet av att hantera och administrera EU-projekt,
 • erfarenhet av att arbeta med internationella samarbetspartners,
 • erfarenhet av att genomföra internationella utlysningar med sakkunniggranskning (peer review),
 

Mer information och ansökan 
Läs annonsen i sin helhet på vår webbplats. Sista dag för ansökan är 26 september. 

Läs mer om vår arbetsplats och möt några av våra medarbetare på www.vetenskapsrådet.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Fortbildningssekreterare

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat