arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskningssekreterare (forskare)

 • Ort

  Solna

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 juli

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. Ansökan forskningssekreterare info@skolfi.se

Om jobbet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att samman­ställa forskningsresultat och att finansiera prak­tiknära skolforskning. Målgruppen för institutets verksamhet är förskollärare och lärare samt andra verksamma i förskolan, skolan och vuxenutbildningen. På institutet i Solna strand är vi i dag 15 medarbe­tare, varav cirka hälften är disputerade forskare. Vi engagerar dess­utom externa forskare i våra projekt. Vi erbjuder stimulerande arbets­uppgifter, en kreativ arbetsmiljö och viss flexibilitet att förlägga delar av arbetstiden i hemmet.
Arbetsuppgifter
Forskningssekreteraren (forskaren) ska inom verk­samhetsområdet Forskningsfinansiering ansvara för planeringen och genomförandet av utlysning och fördelning av forsk­ningsbidrag som genomförs med stöd av det så kallade Prisma-systemet hos Vetenskaps­rådet samt strategiska uppgifter i anslutning till institutets forsknings­utlysning. Uppgifterna som forskningssekreterare (forskare) innebär bland annat att
- ta fram underlag till Skolforskningsnämnden inför dess beslut om inriktningen av den årliga utlys­ningen av forskningsbidrag
- rekrytera granskare och vara föredragande vid beslut om sam­mansättningen av berednings­grupper
- bereda anvisningar för sökande av forskningsbidrag respektive för granskare
- biträda direktören och beredningsgruppernas ordförande under beredningsprocessen
- göra regelbundna uppföljningar av igångsatta projekt och analysera långsiktiga trender för utlysningen och beviljade projekt
- analysera utlysningen ur ett jämställdhetsperspektiv
- delta i institutets forskningskommunikation.

Forskningssekreteraren (forskaren) har även uppgifter inom verksam­hetsområdet Forskningssammanställningar. Inom området ingår att sammanställa och tillgängliggöra forsknings­resultat om metoder och arbetssätt i undervisningen, i systematiska forsknings­sammanställningar och andra typer av produkter. I dina uppgifter kan ingå att
- ansvara för planering och genomförande av projekt
- leda och samordna projektgrupper med medarbetare från institutet och externa experter/forskare
- svara för att resultaten sammanställs och medverka till att de presen­teras på ett, för de verksamma inom skolväsendet, användbart sätt
- medverka vid insatser för att sprida och tillgängliggöra resultaten
- delta i andra medarbetares projekt samt i institutets arbete med att besvara remisser och i andra, ofta mer interna, processer vid myndigheten.
Arbetet som forskningssekreterare innebär kontakter med forskar­samhället och myndigheter samt samverkan inom institutet.
Utbildning och arbetslivserfarenhet
Som forskningssekreterare (forskare) ska du ha en avslutad forskar­utbildning inom relevant område i relation till myndighetens verksam­hetsområde.
Du ska vara analytisk och ha lätt för att sätta dig in i nya kun­skapsområ­den, vara väl förtrogen med att läsa och granska vetenskaplig text samt vara noggrann och resultat­inriktad.
Erfarenhet av arbete med forskningsfinansiering och forsknings­administration värderas högt.
Du ska vidare ha
- förmåga att arbeta systematiskt och strukturerat och kunna hantera stora informationsmängder
- förmåga att arbeta självständigt
- förmåga att samarbeta med andra och att bygga nätverk
- förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har
- breda kunskaper om olika forskningsmetoder
- tidigare erfarenhet av att arbeta med systematiska forsknings­sammanställningar
- arbetat med metod- eller kvalitetsutveckling
- arbetat som projektledare.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid. Deltid kan också diskuteras, men i så fall med primär inriktning på arbete med forskningsfinansieringen. För tjänsten tillämpas provtjänstgöring i sex månader. Tillträde efter överenskommelse.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta kanslichef Eva Wallberg, e-post: eva.wallberg@skolfi.se, tel: 08-523 29 801, direktör Camilo von Greiff, e-post: camilo.von.greiff@skolfi.se, tel: 08-523 29 820 eller Anna Hedman (SACO), e-post: anna.hedman@skolfi.se, tel: 08-523 29 805.
Skolforskningsinstitutet strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.
Ansökan
Ansökan ska vara Skolforskningsinstitutet tillhanda senast 1 september 2021.
Mejla din ansökan till info@skolfi.se, bifoga personligt brev och CV. Ange Dnr Skolfi 2021/73 Ansökan forskningssekreterare (forskare) i ämnesraden.

Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. info@skolfi.se