arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskningslektorat i statsvetenskap

 • Ort

  Västerås

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 april

 • Sök jobbet senast

  30 april

Om jobbet

Anställningen är placerad på avdelningen för ekonomi och statsvetenskap vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik. I avdelningen ingår ämnena: statsvetenskap, nationalekonomi samt redovisning och ekonomistyrning. Avdelningen ansvarar för det statsvetenskapliga kandidatprogrammet samt bistår med resurser till högskolans olika lärar- och ekonomiprogram.

Avdelningens ambition är att medarbetarnas olika profiler ska komplettera varandra och tillsammans utgöra en bredd. På ämnet finns idag ett intresse för frågor kopplade till ett statsvetenskapligt perspektiv på: medborgarskap och utanförskap, jämställdhet och maskulinitet, säkerhet och trygghet samt urban politik och samhällsplanering. Vi ser gärna att du har ett intresse för frågor som kopplar till en hållbar samhällsutveckling.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning, med ev. provanställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2019-04-30
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST), avdelningen för ekonomi och statsvetenskap

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som prestigelös, lösningsorienterad och som har ett öppet sinnelag är redo att ta ledartröjan i arbetet med att utveckla den statsvetenskapliga forsknings- och undervisningsmiljön på MDH. Vi erbjuder dig en unik möjlighet att få vara med att påverka utvecklingen av ämnet statsvetenskap. Hos oss på MDH finns det dessutom stora möjligheter att arbeta över discipliner för att driva fram kvalitet och nyskapande inom forskning, utbildning och samverkan med övriga samhället.

Inom ramen för tjänsten ansvarar du för att inrikta, planera och leda forskning. För att göra det möjligt ingår 50% forskning finansierat av lärosätet de första tre åren. En viktig uppgift blir att skriva fram ansökningar för att erhålla långsiktiga forskningsanslag (för dig själv, doktorander och andra i ämnesgruppen) samt etablera samverkan med nationella och internationella forskningsmiljöer.

Vidare ingår sedvanliga arbetsuppgifter kopplat till undervisning: planera och utföra föreläsningar, examinationer, workshops och seminarier samt att handleda uppsatser och inneha kursansvar.

Under våren 2019 examineras den första kullen kandidater på det nya statsvetenskapliga programmet. Avdelningen kommer utvärdera programmet och du kommer ges stora möjligheter att tillsammans med avdelningschef och övriga kollegor bidra till program- och kursutveckling inför kommande programstarter.

I tjänsten ingår även andra på avdelningen förekommande administrativa uppdrag. Såväl undervisningen och uppdragens karaktär kommer att planeras utifrån den sökandes intresse och verksamhetens behov.

På den samverkande högskolan har du stor möjlighet att bidra till fortsatt utveckling av akademins, avdelningens och ämnets samarbete med lokala, regional, statliga myndigheter samt näringsliv och föreningsliv.

Behörighetskrav

Behörig som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet att anställas som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Läs mer på https://mdh.se/hogskolan/jobb/lediga-jobb

 

 

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till

Mälardalens högskola

Personalsektionen
Ref.nr: 2019/0076
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.