arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskningskommunikatör

 • Yrkesroll

  Informatör/Kommunikatör

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 juli

 • Sök jobbet senast

  10 augusti

Om jobbet

Vi söker en kommunikatör som tillsammans med övriga medarbetare vill utveckla arbetet med att kommunicera forskningsresultat! Är du vår kommunikatör som vill bidra till att resultat från forskningen kan komma till användning?

Som forskningskommunikatör kommer du att vara placerad på Forskningsenheten. Enheten behöver stöd från forskningskommunikatör för att arbeta halvtid med Naturvårdsverkets Miljöforskningsanslag och halvtid med forskningsprogrammet Vindval.

Enhetens uppdrag är att finansiera forskning som ska vara till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och Vattenmyndigheten. Vi har även tillsammans med Energimyndigheten driftsansvaret för forskningsprogrammet Vindval.

Miljöforskningsanslaget ska vara stöd till Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete. Länk till mer information: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Forskning/Forskning-for-miljomalen/Om-miljomalsforskning/

Vindval är ett forskningsprogram som tar reda på hur vindkraft påverkar

människor, natur och miljö. Resultaten kan användas som underlag för

miljökonsekvensbeskrivningar och i planerings- och tillståndsprocesser. Vindval finansieras av Energimyndigheten och drivs av Naturvårdsverket.

Ytterligare information om Vindval finns på webbsidan:

http://www.naturvardsverket.se/vindval

Dina arbetsuppgifter  
Inom ramen för enhetens verksamhet har vi de senaste åren satsat allt mer på resultatkommunikation i syfte att stärka miljöförvaltningen med resultaten av den finansierade forskningen. Det innebär mycket kontakter såväl internt (handläggare och chefer) som externt (forskare samt andra avnämare).

Rollen som forskningskommunikatör är både operativ och strategisk. Du fångar upp frågor inom verksamheten, arbetar proaktivt samt arbetar med att förmedla och ta fram innehåll inom resultatkommunikationen.

Som forskningskommunikatör arbetar du bland annat med:
 • Publicering av slutrapporter
 • Framtagande av sammanfattningar i anslutning till slutrapporter
 • Uppdatera innehåll på miljöforskningsanslagets och Vindvals webbsidor, svenska och engelska
 • Sammanställa kontinuerlig information till nätverk inom forskningsområdet.
 • Medverka till att göra pressmeddelanden
 • Delta i årsmöten för forskningssatsningar samt i slutseminarier
 • Bistå i kommunikationsarbetet med ”Året med miljöforskningen”. 

Din kompetens

Vi söker dig som antingen har examen från medie- och kommunikationsprogrammet, är utbildad journalist eller har liknande utbildning.  Du är en kommunikatör med god redaktionell förmåga och skriftlig kompetens.

Du ska ha 3-5 års erfarenhet av:
 • Forskningskommunikation
 • Skribentarbete
 • Redaktörsarbete
 • Kommunikation med rörlig bild
 • Myndighetsarbete

Det är meriterande om:

 • du har en bakgrund inom journalistik.
 • du har ett brett kontaktnät med svenska miljöforskare och även inom vindkraftsbranschen.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper där vi söker en medarbetare som är självgående och driftig och visar på handlingskraft. Du är resultatinriktad, är van att ta ansvarstagande och har en stark kommunikativ förmåga. Vidare har du en god förmåga att agera utifrån myndighetsrollen.

Om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning om ett år. Anställningens placering är Stockholm. Önskat startdatum, 1 september. Anställningens placering är Stockholm alternativt Östersund.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 10/8.

Kontakt

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta följande personer via växeln, tel.nr. 010-698 10 00.

Mats Andersson, enhetschef

Ulrika Domellöf-Mattson, facklig representant, ST

Anders Törngren, facklig representant, Saco

Om Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och arbetar pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Vi ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss se www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Jobba-hos-oss

Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Informatör/Kommunikatör

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat