arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskningsingenjör

 • Yrkesroll

  Forskningsingenjör, kemi

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 september

 • Sök jobbet senast

  15 november

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2022-11-15

Institutionen för miljövetenskap (ACES) vid Stockholms universitet är en av de större institutionerna inom natuvetenskapliga fakulteten på SU. Den består av fyra enheter med drygt 190 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Institutionen har ett starkt fokus på forskning med en spännvidd från kopplingar mellan klimatförändringar och biogeokemiska kretslopp (atmosfär-land-hav) till miljöföroreningars källor, spridning och effekter. Vid Enheten för biogeokemi studerar vi många aspekter kring biogeosfärens och atmosfärens sammansättning, storskaliga biogeokemiska kretslopp samt hur dessa påverkas av antropogena störningar såsom klimatuppvärmningen. Två forskningsområden av stort intresse är hur den upptinande permafrosten i Arktis påverkar det storskaliga kolkretsloppet, inklusive frigörelse av växthusgaser, samt hur luftföroreningar i Asien påverkar både atmosfärens sammansättning och klimatet.

Vi analyserar specifika molekyler (gaser och biomarkörer), grundämnen, isotopkvoter, och den molekyl-specifika isotopsammansättningen i matriser som luft, vatten och sediment, samt många andra geokemiska och geofysiska basparametrar.

Enheten för biogeokemi söker nu en forskningsingenjör till vårt team av forskningsingenjörer, gruppledare/forskare, post-docs och doktorander, som ska fungera som stöd till pågående forskningsaktiviteter och ta ett ledande ansvar för våra fältbaserade observationsprogram och bidra till vår molekyl-isotopinriktade analytiska kompetens.

Arbetsuppgifter

Du kommer bli en del av ett team av flera forskningsingenjörer som arbetar tätt samman med forskningsgruppsledare/professor, post-docs och doktorander. Vi förväntar oss inte att någon ska täcka in alla våra sysslor som beskrivs nedan. Specifika ansvars- och arbetsuppgifter fördelas mellan forskningsingenjörerna och övriga i forskargruppen, baserat på kompetens, tillgänglighet och behov. Denna nya anställning kommer troligen inkludera en kombination av följande uppgifter:

Installera, drifta och underhålla både permanenta faciliteter/infrastruktur och mätinstrument som anväds både kontinuerligt vid avlägsna atmosfärsobservatorier och under specifka fältkampanjer till sjöss och på land. Dessa inkluderar instrument för gaser (t.ex., Picarro cavity ring-down laser spectrometrar, Horiba CO instrument och gaskromatografer), och för aerosolfysik, atmosfärskemi och solinstrålning (t.ex. aethalometrar, nephelometrar, DMPS och Digitel högvolyms filtreringssystem). Detta inkluderar också programmering av dataloggers, kontinuerlig kalibrering av instrument, effektiv datahantering och kvalitetssäkring. Den inkommande kandidaten kommer troligen också att bidra till lab-baseade förkoncentrationssystem, GCirMS och andra instrument.

Ansvara för dagliga rutiner och logistik både vad gäller förberedelser för och utförande av fältarbete. Detta inkluderar bl.a. fraktlogistik, erhålla tillstånd, hålla nära kontakt med kollegor på fältstationer, och ge stöd åt postdocs, doktorander och andra deltagare i våra fältkampanjer, analysera prover i våra universitetslaboratorier.

Introducera och handleda studenter, doktorander och gästforskare vid fältprovtagning, upparbetning och laborativa analyser, inklusive säkerhetsrutiner. Behärska och dokumentera våra metoder för provanalys, databehandling och databashantering; garantera kontinuitet genom att vara en kunskapsöverförande länk till nya medarbetare. Bidra till utveckling av metoder och forskningsprojekt.

Aktivt delta i utvecklingen och upprätthållandet av en sund arbetsmiljö.

Kvalifikationer

Masterexamen eller doktorsexamen med inriktning mot mätinstrument/kemisk analys, eller motsvarande kompetens som bedöms som likvärdig.

Erfarenhet av en kombination av mätningar av gaser med laser (isotop) spektrometri (t.ex. Picarro instrument), online aerosolinstrument, och/eller GCirMS (t.ex. Thermo Fisher Delta V) samt kalibrering, underhåll och felsökning av dessa och andra fältinstrument. 

God erfarenhet av behandling av stora dataset och programmering (t.ex. i Python, R och MatLab).

Erfarenhet av fältprovtagning/kampanjer inom geo-, atmosfär- eller miljövetenskap är en merit. Praktisk grundläggande erfarenhet av mekaniska och elektriska uppgifter är värdefull.

God organisationsförmåga och mycket god social förmåga. Att behärska engelska i tal och skrift är ett krav; baskunskaper i svenska är en fördel (kan också skaffas i en initial fas av anställningen).

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Närmare information om anställningen lämnas av professor Örjan Gustafsson, tfn 070-324 73 17, orjan.gustafsson@aces.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskningsingenjör, kemi

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat