arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskningsingenjör vid Umeå Plant Science Center (UPSC)

 • Ort

  Umeå

 • Yrkesroll

  Molekylärbiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 juni

 • Sök jobbet senast

  31 juli

Om jobbet

Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik inom ramen för SLU's jägmästarprogram och på mastersnivå. Institutionen erbjuder även forskarutbildning inom dessa områden.
Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
Umeå Plant Science Center (UPSC) är en av de starkaste forskningsmiljöerna i Europa för experimentell växtforskning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, som är en del av UPSC, bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik.

Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se

Arbetsuppgifter:

Ett modellsystem på UPSC är gran, och det vore av stor vikt att ha ett tillförlitligt protokoll för att kunna utföra gen-editering på gran, samt att ha detaljerad kunskap om effektivitet, begränsningar m m. Uppgiften för innehavaren av denna tjänst är att etablera detta.

Kvalifikationer:

Doktorsexamen i växters cell- och molekylärbiologi, och expertis om såväl molekylärbiologi och växtcellkulturer är nödvändig. Du skall ha expertis inom fundamentala kloningsstrategier som Gateway, Greenway och restriktions/ligeringstekniker och växtodling i både vävnadskultur och cellkultur, inklusive Agrobacterie-medierad transformation.

Du skall också ha kunskap om CRISPR/Cas9-teknolgin, inklusive prediktioner av target/off-target sites i ett genom av granens storlek, och ha kunskap om nanopartiklar som bärare vid växt-transformation. Erfarenhet av arbete med gran och expertis i att använda ConGenIE är ett krav.

Mycket god förmåga till talad och skriven engelska är viktigt likväl som hög motivation och entusiasm liksom förmåga att arbeta både självständigt och i ett team. 

Placering:

Umeå

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:

100%

Tillträde:

2019-09-01

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-07-31.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Ove Nilsson, Professor

Ove.Nilsson@slu.se