arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskningsingenjör inom RF och Tryckt Elektronik

 • Ort

  Sundsvall

 • Yrkesroll

  Utvecklingsingenjör, el-tele

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 november

 • Sök jobbet senast

  10 december

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Avdelningen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Avdelningens forskning utförs inom ramen för forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc).

Arbetsuppgifter:


Att tillsammans med forskare, ingenjörer och företag ta fram och utvärdera nya koncept/demonstratorer som förenklar fiberinstallation resp.

som möjliggör elektronisk funktionalitet över stora ytor med hjälp av teknologier inom tryckt elektronik.

Arbetet består delvis av att utveckla extremt små karakteriserande sonder med lågfrekvent radiosändare för användning i mikrodukter inom fiberinstallation. Arbetets andra del handlar till stor del om integration av elektroniksystem på papper och plast, med fokus på induktiva kopplingar mellan funktionella ytor.

Mittuniversitetet bedriver forskning inom effektiv fiberinstallation samt möjligheter med tryckt elektronik i samarbete med industriella partners. Den sökande förväntas utföra utvecklingsarbetet kopplat till dessa forskningsområden. Forskningen är en del i forskningsmiljön Transformativa teknologier vid Mittuniversitetet. Arbetet kommer att ske i ett nära samarbete med ett flertal partnerföretag samt med andra forskare vid forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate) inom projekten FIBER resp. SmartArea. Mer information om STC och de specifika projekten finns på www.miun.se/stc.

Behörighet och bedömningsgrunder:


Den sökande skall ha avlagt minst en kandidatexamen eller fullgjort kursfordringar om minst 180 hp eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Sökande från andra länder måste kunna uppvisa fullgjorda studier där motsvarande kunskapsnivå har erhållits.

För att uppfylla den särskilda behörigheten som krävs för att söka denna tjänst måste den sökande ha minst 90 hp (1.5 år) elektronik, datateknik eller nära besläktade med ämnen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på andra kvalifikationer så som t.ex. examens-/projektarbete, tidigare arbetsuppgifter, personliga kvalitéer och kurser. Tidigare erfarenheter inom tryckt elektronik, komponentmontering, och arbeten med induktiv koppling är meriterande. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Anställning: Annonseringen avser en tidsbegränsad anställning som utvecklare motsvarande 11 månader.

Anställningsort: Sundsvall


Tillträde: Enligt överenskommelse.

Lön: Individuell lönesättning


För mer information om tjänsten/upplysningar: Doc. Johan Sidén, johan.sidén@miun.se, tfn 010- 142 84 88 eller avdelningschef Claes Mattson, claes.mattson@miun.se, tfn 010-142 84 98

Ansökan: Ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, personligt brev, samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 10 december 2018.

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb!

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.