arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskningsingenjör inom mekatronik och inbyggda styrsystem

 • Yrkesroll

  Civilingenjör, maskin

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 oktober

 • Sök jobbet senast

  21 november

Om jobbet

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter


Enheten för Mekatronik söker en forskningsingenjör inom området mekatronik och inbyggda styrsystem, med fokus mot additiv tillverkning, autonoma fordon samt rörelsestyrning.

Du kommer att ingå i en grupp med seniora forskare som deltar i ledningen av enhetens forskning inom området med huvudsakliga arbetsuppgifter såsom utveckling av infrastruktur och försöksutrustning för experimentell forskning, forskning, projekthantering och koordinering, ledning av specifika delprojekt, samt undervisning (både på masternivå samt för industrin).

Forskningen bedrivas i nära samarbete med industrin med syftet att ta fram teorier, metoder och verktyg för att kunna stödja utveckling av höggradigt autonoma fordon. Forskningsuppgifterna förväntas leda både till publicerbara resultat med hög vetenskaplig kvalitet samt vara relevanta för industriell tillämpning. Forskningsuppgifterna innefattar därmed också prototypbygge, modellering, simulering, stödverktyg, validering mot riktiga industriella system, workshops med ingenjörer, etc.

Kvalifikationer


För att kvalificeras för denna tjänst krävs en civilingenjörsexamen inom Mekatronik eller motsvarande med anknytning till utveckling av mekatroniska system i allmänhet och säkerhetskritiska autonoma fordonssystem i synnerhet. Forskning och industriell erfarenhet av industriell utveckling av hårdvaruplattform och programvarutjänster för autonoma fordon är nödvändig. Vidare har du en gedigen kunskap inom åtminstone ett flertal av de tekniker och teoriområden som utgör bas för autonoma fordon såsom Fysik, Robotik, Reglerteknik, Realtids- och Inbyggda System, Pålitliga Datorsystem, Modellbaserad Utveckling.

Du bör därtill ha


- erfarenhet från utveckling av teknik och tillämpningar av datorutrustning och programvarusystem
- kunskap inom ett flertal relaterade egenskapsområden såsom Fysik, Data Science, Formella Metoder, Tillförlitlighetsteori och Funktionssäkerhet
- ett brett kontaktnät avseende både industri och akademi
- tidigare erfarenhet och förmåga att undervisa inom området samt erfarenhet att driva ansökningar för forskningsanslag

Som tidigare nämnts så skall forskningen bedrivas i tätt samarbete med industrin. Med avseende på detta så är du väl insatt i hur systemutveckling fungerar i praktiken, samt har tidigare erfarenhet av industrinära forskning.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter


Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898

Ansökan


Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.

Tjänsten avser en tidsbegränsad anställning.

Övrigt


Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.