arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskningsingenjör, biokemi och molekylärbiologi

 • Yrkesroll

  Forskningsingenjör, kemi

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 februari

 • Sök jobbet senast

  28 mars

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2023-02-28.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och ekotoxikologi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Enheten för exponering och effekter har flera forskargrupper som arbetar med miljöföroreningar men även andra yttre stressfaktorer och deras effekter på miljö och människa. Våra toxikologiska laboratorier finns på två platser, en på Frescati Campus och en annan på SciLifeLab. Vi bedriver forskning som omfattar exposomanalys, övervaknings-, experiment- och modelleringsmetoder för att förbättra dataanvändningen för beslutsfattande och riskhantering. Vi har ett nära samarbete med nationella och internationella tillsynsmyndigheter, icke-statliga organisationer och den privata sektorn.

Våra (eko)toxikologiska studier och forskningsprojekt omfattar metodutveckling för biokemiska och molekylära markörer och effektbaserade metoder för att karakterisera exponering och respons till olika miljögifter och toxiner. Dessa metoder används i experimentella studier i humana och animala cellinjer och olika testarter. Dessutom används de i biologisk effektövervakning i Östersjön som ett verktyg för miljöstatusbedömning. Det övergripande målet är att förstå riskerna och utveckla beslutsstödjande verktyg för våra intressenter, såsom Naturvårdsverket och HELCOM.

Arbetsuppgifter

Huvudansvaret är att upprätthålla anläggningar för biokemiska och molekylära analysmetoder i cellinjer och modellorganismer för (eko)toxikologi samt att driva dessa anläggningar i samverkan med aktuella behov hos forskargrupperna på enheten och institutionen. Specifika ansvarsområden och uppgifter inkluderar följande:
 • Ta ansvar för drift/underhåll av instrumentering, utbildning/handledning av studenter och postdoktorer i bioanalytiskt laboratorium.
 • Upprätthålla kontinuitet i metoder för biomarköranalys:
• enzymatiska aktiviteter, koncentrationer av biokemiska ämnen som bestäms av spektrofotometri, fluorometri och luminometri,
 • molekylära analyser, inklusive extraktion och rening av DNA och RNA, samt deras användning i PCR-baserade analys.
• Vara ansvarig för efterlevnad av säkerhetsföreskrifter och bästa praxis inom bioanalytiska och molekylära laboratorier, bidra till och säkerställa nödvändiga riskbedömningar, upprätthålla dokumentation och ge expertis om riskerna med specifika analyser till forskare och studenter.
 • Presentera mätmetoder och grunder för dataanalys för studenter och nyanlända samt ansvara för kvalitetssäkring av resultaten och efterlevnad av god laboratoriepraxis. tillhandahålla expertis i att välja och anpassa de analytiska protokollen.
 • Genomföra inventeringar av laboratorieutrustning och kemikalier som används i det bioanalytiska laboratoriet och hjälpa till med att anskaffa allmän utrustning och förbrukningsmaterial som används av forskarna på enheten.
 • Ta ansvar för provarkivering vid långtidsförvaring av de biokemiska materialen, ge tillgång till djupfrysanläggningar och genomföra inventeringar.
 • Assistera med upphandling av förbrukningsvaror, utrustning och andra resurser som behövs för enhetens kärnanläggning.
 • Vara en hörnsten i vårt arbete med att upprätthålla en god psykosocial arbetsmiljö; underlätta samverkan inom vår internationella grupp av forskare och studenter i laboratoriet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en doktors- eller en magister/masterexamen och minst två års forskningserfarenhet inom bioanalytisk kemi, molekylärbiologi eller liknande. Den sökande ska ha goda praktiska och teoretiska kunskaper om spektrofotometri och andra optiska metoder samt grundläggande molekylära tekniker, inklusive PCR. Dessutom är erfarenhet av biomarkörer för oxidativ stress, genuttrycksanalys och DNA-sekvenssökning i databaser önskvärt. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper, såsom en positiv attityd och förmåga att samarbeta med studenter och internationell och multidisciplinär personal. Andra specifika kvalifikationer är:
 • Intresse för bioanalytiska metoder inom miljövetenskap och ekotoxikologi, viss kunskap om algers, ryggradslösa djurs och prokaryoters biokemiska fysiologi, samt metoder inom molekylärbiologi och genetik, inklusive bearbetning av rådata.
 • Erfarenhet av att arbeta med kemikalier i laboratoriemiljöer och minimera kemikalierisker och biologisk kontaminering (DNA, enzymer, isotopmärkta material) i laboratoriet.
 • Datorkompetens (Microsoft Office, GenBank) och grundläggande statistik och grundläggande kunskap om basstatistik, bioinformatik och kvalitetssäkring.
 • Erfarenhet av projektledning och arbete i vetenskapliga team, god organisations- och samarbetsförmåga.
 • Förmåga att kommunicera professionellt, objektivt och tydligt med medarbetare och samarbetspartners.
 • Goda kunskaper i engelska och svenska i både tal och skrift.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Information om anställningen lämnas av enhetschef, professor Jonathan Martin, tfn 072-146 27 73, jon.martin@aces.su.se, och professor Elena Gorokhova, 073-751 01 96, elena.gorokhova@aces.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat