arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskningsassistenter till nationella miljöövervakningen av fytalen

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 11 dagar - 3 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 maj

 • Sök jobbet senast

  30 juni

Om jobbet

vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag: 2021-06-30.

Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö. Ämnesområdena är ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. Delar av forskningen har direkt miljö- och samhällsrelevans och bedrivs ofta brett och interdisciplinärt. Institutionen har ungefär 120 anställda, av vilka ca 35 är lärare och forskare, ca 50 är forskarstuderande och resterande personer består av teknisk-administrativ personal som jobbar inom stödverksamheten. 

Arbetsuppgifter

Sortering och artbestämning av flora och fauna i kvantitativa ramprover tagna på bottnar i Östersjön. Proverna är tagna inom det nationella miljöövervakningsprogrammet för vegetationsklädda bottnar som pågår i Askö-området sedan 1993, på Gotland sedan år 2000 och i Höga kusten sedan 2008 samt i Gräsö-Singö området. Proverna, som tas årligen, är en del av dessa unika långa tidsserier. Arbetet består av sortera ut och artbestämma samtliga makroorganismer (>1 mm) i proverna samt bestämma biomassa för samtliga arter och även abundans för faunan. Arbetet sker enligt en ackrediterad manual.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en grundutbildning inom biologi på högskolenivå och är intresserad av akvatiska organismer i Östersjön. Taxonomisk kunskap om Östersjöns organismer på grunda (0-20 m) bottnar är meriterande. Tidigare erfarenhet från liknande sorteringsarbete utöver erfarenhet från kurs är ett krav. Det är av yttersta vikt att du är noggrann, kan arbeta självständigt och är uthållig för monotona arbetsuppgifter.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller ca 2,5 månader under perioden 2021-10-18 till 2021-12-31. Beroende på om ytterligare finansiering ges kan anställningen komma att förlängas med ytterligare tre månader.

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. 

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Närmare information om anställningen lämnas av biträdande projektansvarig Ellen Schagerström ellen.schagerstrom@su.se, alternativt projektansvarig Susanne Qvarfordt, susanne.qvarfordt@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Biolog

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat