arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskningsassistent/doktorand transportekonomi

 • Ort

  Lund

 • Yrkesroll

  Nationalekonom

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 september

 • Sök jobbet senast

  29 oktober

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. Dnr 2020/0418-3.1 vti@vti.se

VTI HR-enheten 58195 Linköping

Om jobbet

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är en uppdragsmyndighet med ca 215 medarbetare och omsätter omkring 245 MSEK.
Till enheten Transportekonomi söker vi nu en forskningsassistent/doktorand i transportekonomi med inriktning mot kollektivtrafikresenärers preferenser. Placeringsort är Lund.
Enhetens transportekonomiska forskning är bred. Basen ligger i nationalekonomisk välfärdsteori och fokus är framför allt på tillämpad mikroekonomi. Det handlar bl. a. om frågor kring prissättning och finansiering av infrastruktur och kollektivtrafik, samhällsekonomiska kalkyler, effekter av infrastrukturåtgärder för lokalisering av boende och företag, miljöekonomi, trafiksäkerhetsåtgärder och järnvägsekonomi.
Uppdragen kommer allt ifrån regeringen till privata företag, statliga verk och myndigheter eller kommuner. I långsiktiga projekt samarbetar vi ofta med andra utförare. Viss forskning och utredning sker inom ramen för EU-projekt eller andra internationella projekt.
Om tjänsten
Du kommer att arbeta i ett projekt som syftar till att öka kunskapen om befintliga och potentiella kollektivtrafikresenärers preferenser för olika kollektivtrafikåtgärder. För att kollektivtrafiken ska generera samhällsnytta på ett optimalt sätt, krävs noggranna avvägningar mellan vilka åtgärder som bör vidtas, samt vilka nyttor och kostnader som respektive åtgärd förknippas med. Det kräver bl.a. detaljerad kunskap om både befintliga och potentiella resenärers preferenser.
Kärnan för ämnesområdet för projektet kan definieras som transportekonomi, men projektgruppen är tvärvetenskaplig och det utförs utifrån tre perspektiv: ett transportekonomiskt, ett trafikpsykologiskt och ett praktiskt trafikstrategiskt där frågan om kontextberoende generaliserade kostnader tjänar som vägledande beslutsunderlag. Projektet förväntas både bidra med forsknings- och policyrelevant kunskap.
VTI och Lunds universitet är partners i K2 – Sveriges nationella centrum för kollektivtrafik – som är lokaliserat i Lund. Det gör att vi kan erbjuda en attraktiv forskarmiljö med inriktning på kollektivtrafik.
Förordnandetid
Förordnande meddelas gälla för högst ett år i taget. Den som erhållit förordnande och med framgång ägnat sig åt forskarutbildning har förtur till fortsatt förordnande.
Eftersom projektet är ett samarbete mellan VTI och Lunds universitet, Institutionen för teknik och samhälle, avdelningen för Trafik och väg, är en förutsättning att man kan bli antagen som doktorand vid Lunds universitet. I begränsad omfattning kommer du att medverka i andra projekt, vilket gynnar din professionella utveckling, både som forskare och som expert.
Din profil
Du har relevant examen i nationalekonomi, industriell ekonomi eller annan motsvarande utbildning på masternivå. Erfarenhet av samhällsekonomiskt forsknings- eller utredningsarbete på myndighet eller företag, gärna inom transportsektorn, är meriterande.
Arbetsuppgifterna innebär kontakter med uppdragsgivare, samarbetspartners och andra forskare. Därför ställs krav på god samarbetsförmåga och god förmåga att uttrycka sig såväl skriftligt som muntligt på svenska och engelska. Arbetsuppgifterna kräver förankring i teoribildning och goda kunskaper i kvantitativa metoder i nationalekonomi. Du ska självständigt kunna sammanställa, analysera och presentera material. Kunskaper och erfarenhet av kvalitativ analys är meriterande. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt.
Mer information
Ytterligare information om tjänsten lämnas av tf. forskningschef Jan-Erik Swärdh, tel. 08-555 770 28. Fackliga representanter är Jonas Ihlström, Saco, och Thomas Lundberg, ST, vilka du når via VTI:s växel, 013-20 40 00.
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa om på www.vti.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.
Ansökan
Välkommen med din ansökan, innehållande ett personligt brev, cv, betygskopior och andra handlingar som du vill åberopa. Märk din ansökan ”Forskningsassistent/doktorand transportekonomi dnr 2020/0418–3.1” och skicka den till VTI, HR-enheten, 581 95 Linköping, eller per e-post till vti@vti.se.
Sista ansökningsdag är den 19 oktober 2020.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Nationalekonomi
 • Industriell ekonomi
 • Svenska
 • Engelska
Önskat
 • Utredningsvana

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. vti@vti.se

VTI HR-enheten 58195 Linköping