arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskningsassistent/doktorand – urbana cykelleveranser

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 oktober

 • Sök jobbet senast

  27 oktober

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. vti@vti.se

Om jobbet

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är en uppdragsmyndighet med ca 220 anställda och en årlig omsättning på omkring 280 miljoner kronor. Till enheten Mobilitet, Aktörer och Planeringsprocesser, MAP, med 20 medarbetare, söker vi en forskningsassistent/doktorand för forskarstudier inom cykellogistik i urbana områden med inriktning mot arbetsvillkor, trafiksäkerhet samt sociala och miljömässiga hållbarhetsmål.
Du kommer att ha din anställning på VTI och samtidigt antas till forskarutbildning vid Lunds universitet. Placeringsort för tjänsten är vid VTI:s kontor i Lund, Linköping eller Stockholm.
Om tjänsten
Arbetet kommer att bedrivas inom ramen för ett samarbetsprojekt mellan VTI, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet samt Lunds tekniska högskola (LTH). Projektet handlar om att utveckla kunskap om cykellogistikens möjligheter till att bidra till en miljömässig och social hållbar omställning av transportsystemet.
Du kommer att bedriva studier kring hur arbetsmiljö och arbetsvillkoren ser ut inom cykellogistikbranchen, vilka utmaningar, åtgärder och möjligheter som finns enligt cykellogistikföretag och offentliga aktörer i svenska städer för att uppnå en högre andel av transporter på cykel samt konsumenters perspektiv på cykellogistik. Internationella utblickar, särskilt mot europeiska städer, kommer också att göras. Projektet ska genomföras mellan 2022–2025. Fokus ligger på din forskarutbildning men du kommer även delvis att arbeta med annan forskning och forskningsadministration.
Som forskningsassistent/doktorand blir du inskriven som forskarstuderande vid Trafik och väg på LTH. Din anställning har du på VTI och tvärvetenskapliga enheten MAP där forskning bedrivs inom tre tematiska områden; styrning, planering och omställning; trafikpsykologi samt social rättvisa och delaktighet i transportsystemet. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med såväl universitet som andra vetenskapliga institut och organisationer i Sverige och internationellt.
Samarbetsprojektet mellan VTI, Ekonomihögskolan och LTH finansieras av Trafikverket. Projektet har koppling till K2, nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, med bas i Lund samt Cykelcentrum, nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling.
Din profil
Du har en samhällsvetenskaplig masterexamen eller motsvarande. Vi ser framför oss att du har en utbildningsbakgrund inom till exempel samhälls- eller transportplanering, urbana studier, sociologi, statsvetenskap, kulturgeografi, teknik- och vetenskapsstudier, eller socialantropologi. Särskild vikt läggs vid ditt intresse för samhällsvetenskaplig, transportinriktad forskning.
Arbetsuppgifterna kräver förankring i relevant teoribildning och metodik och du ska självständigt kunna sammanställa, analysera och presentera material.
Ditt arbete kommer att innebära många och täta kontakter med olika organisationer inom transport- och samhällsplanering, samarbetspartners och andra forskare, varför det krävs att du har en mycket god samarbetsförmåga. Du har även goda kunskaper i antingen svenska, norska eller danska samt engelska i såväl tal som skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, din analytiska förmåga och din förmåga att kunna ta egna initiativ och arbeta självständigt.
Förordnandetid
Förordnande meddelas gälla för ett år i taget i högst fyra år. Den som erhållit förordnande och med framgång ägnat sig åt forskarutbildning har förtur till fortsatt förordnande. Planerad start för anställning 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse.
Mer information
Ytterligare information om tjänsten lämnas av forskare Jens Alm 046-540 75 07, VTI eller forskningschef Jessica Berg, VTI, 013-20 40 24. Fackliga representanter är Ellen Dolk, Saco, och Thomas Lundberg, ST, som du når via VTI:s växel, 013-20 40 00.
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på www.vti.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.
Ansökan
Välkommen med din ansökan inklusive cv, betygskopior och andra handlingar som du önskar åberopa. Märk din ansökan ”Forskningsassistent/doktorand kollektivtrafik dnr, 2021/0453-3.1” och skicka den till VTI, HR-enheten, 581 95 Linköping eller per e-post till vti@vti.se.
Sista ansökningsdag är den 27 oktober 2021.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. vti@vti.se