arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskningsassistent vid tema Miljöförändring (1-2 personer)

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 december

 • Sök jobbet senast

  2 januari

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

Dina framtida arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter kommer bestå av underhåll (matning) av våra biogasreaktorer på Tema miljöförändrings laboratorium. Du kommer att arbeta självständigt och främst på helger och röda dagar, när ordinarie personal inte kan vara på plats. Det kommer att finnas färdiga matportioner på plats, och utförliga instruktioner om hur samtliga reaktorer ska tas om hand. Våra reaktorförsök är pågående forskningsprojekt, och det är av högsta vikt att man följer alla instruktioner noggrant och metodiskt. I vissa fall kommer även vissa analyser av reaktorvätskan att behöva utföras. Vid anställning kommer du att få gå en utbildning i hur vi arbetar här på helgerna, och på helgerna kommer ordinarie personal att finnas tillgänglig på telefon om frågor eller problem uppstår.

Din framtida arbetsplats
Tema Miljöförändring bedriver forskning och undervisning om samspelet mellan miljö- och samhällsutvecklingen på ett analytiskt nydanande sätt. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med miljövetenskaplig inriktning. Inom grundutbildningen ges ett kandidat- och ett masterprogram samt fristående och lärarutbildningskurser inom miljövetenskap, tematisk naturvetenskap samt geografi.

Dina kvalifikationer
Vi söker nu någon som har erfarenhet av laboratorieverksamhet. Vi tror att du går/har gått utbildningen Teknisk biologi, Kemisk biologi eller motsvarande. Det är meriterande att ha läst kursen ”The biogas process/Biogasprocessen” vid Tema Miljöförändring. Du ska kunna arbeta självständigt och noga följa skrivna instruktioner. Det är viktigt att du har möjlighet att arbeta helgtid under terminstid, och om man kan jobba under sommar- respektive julledighet vägs det in som fördelar.

Anställningens omfattning
Arbetsbördan varierar med antalet pågående projekt, men ligger omkring 2-4 timmar per dag (lördag och söndag). Du kommer att behöva arbeta cirka 6-8 antal helger per termin. Om möjligt även helger under sommar och julledighet. Omfattningen av antalet matningsdagar för respektive schema-period bestäms löpande i samråd mellan den timavlönade forskningsassistenten och tema-M. Anställningsperioden löper under 12 månader.

Tillträde
Januari 2020.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Lön motsvarar arvodering enligt timlön och vid storhelger gäller kvalificerad övertid, dvs dubbla lönen per timme.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 2020-01-02. Du söker denna anställning via vår hemsida: https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=12602&rmlang=SE

Lika villkor
Flertalet av våra forskningsassistenter inom institutionen för tema är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.