arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskningsassistent i sociologi

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Deltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 augusti

 • Sök jobbet senast

  24 september

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap


Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vi forskar och erbjuder utbildning inom historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket, religionsvetenskap, genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.

Sociologi ingår, tillsammans med genusvetenskap, i en enhet inom Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV).

Ämnet sociologi är ortsövergripande och finns lokaliserat i Sundsvall och Östersund. Den utlysta visstidsanställningen lokaliseras i Östersund. I ämnet ges utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Forskningen är inriktad mot arbetslivsforskning, risk- och krisforskning samt genusforskning.

Ämnet är knutet till två starka forskningsmiljöer, Risk and Crisis Research Centre (RCR) och Forum för genusvetenskap (FGV).

Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna hör framför allt forskning men viss undervisning kan även förekomma. De forskningsrelaterade arbetsuppgifterna handlar framförallt om kvalitativ datainsamling. Viss undervisningen kan förekomma och då främst inom ramen för Risk- och krishanteringsprogrammet vilket är en campusutbildning.

Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av sociologiämnet. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet: Den som ska anställas som forskningsassistent ska ha erfarenhet från forskning där kvalitativ datainsamling är särskilt meriterande. Forskningsuppgiften innefattar bl.a. intervjuer vilket förutsätter goda kunskaper i svenska. Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, såväl svenska som engelska. Undervisningen sker företrädesvis på svenska, varför goda kunskaper i svenska är av stor betydelse.

Bedömningsgrunder: Erfarenheter av forskning bedöms i första hand genom en sammanvägning av erfarenheter och ev. inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån omfattning av tidigare erfarenhet av att undervisa i sociologi på universitetsnivå. Särskilt meriterande är erfarenhet av undervisning inom sociologi med inriktning mot risk- och krishantering samt genomförd högskolepedagogisk utbildning.

Upplysningar lämnas av prefekt Pär Olausson, mailto:par.olausson@miun.seeller tfn 010-142 85 47, ämnesföreträdare Roine Johansson, mailto:roine.johansson@miun.seeller tfn 010-142 81 53 samt av studierektor Linda Kvarnlöf, mailto:linda.kvarnlof@miun.seeller tfn 010-142 81 18.

Anställning: Visstidsanställning 6 månader, deltid 50%. Tillträde 2019-10-01.

Anställningsort: Östersund


Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, anförda publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2019-09-24.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.