arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskningsassistent i kulturgeografi

 • Ort

  Östersund

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 juni

 • Sök jobbet senast

  5 augusti

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap


Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.

Forskningen inom ämnet kulturgeografi är i huvudsak inriktad mot olika aspekter av turism och friluftsliv, planering och markanvändning, hållbarhetsfrågor samt arbetslivsområdet.

Institutionen och forskningscentret Etour erbjuder en mångvetenskaplig och internationell miljö. Vid Mittuniversitetet erbjuds kurser i kulturgeografi från A-nivå till avancerad nivå. 

Arbetsuppgifter: Assistera forskare inom ramen för olika forskningsprojekt med kulturgeografisk inriktning, däribland ett projekt om trakasserier och hot om våld på hotell- och restaurangarbetsplatsen https://www.miun.se/Forskning/forskningscentra/etour/ETOUR---Forskning/projekt/trakasserier-i-hotell--och-restaurangbranschen//, samt ett projekt om turism på omtvistade platser https://www.miun.se/Forskning/forskningscentra/etour/ETOUR---Forskning/projekt/turism-pa-utsatta-platser/. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att bistå forskare i samband med planering och genomförande av datainsamlingar, litteratursökningar och litteratursammanställningar. 

Behörighet och bedömningsgrunder: Behörig att anställas som forskningsassistent är den som har en kandidatexamen i kulturgeografi. Sökande bedöms utifrån sina prestationer när det gäller att självständigt och framgångsrikt bedriva forskningsarbete på kandidat och/eller avancerad nivå. Bland bedömningsgrunderna återfinns förmåga till kritiskt tänkande, analytisk förmåga samt kommunikativ förmåga (svenska och engelska). Sökande bör vidare kunna uppvisa god förmåga till metodisk stringens samt god teoretisk medvetenhet. Därvid beaktas främst de sökandes C- och magister-/masteruppsatser eller andra skriftliga prestationer.

Vidare är erfarenhet av att bedriva forskningsarbete i utomeuropeiska länder samt genusvetenskaplig kompetens meriterande. Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga och initiativförmåga kommer att sammanvägas med bedömningen av den sökandes ämneskunskaper.  

Anställning: Visstidsanställning, 100 %, 1 september – 31 december 2019.

Ort: Östersund


Upplysningar: Information om anställningen lämnas av prefekt Daniel Laven, tfn. 010 142 8620 eller mailto:daniel.laven@miun.se

Lön: Individuell lönesättning tillämpas. 

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, ett exemplar av de självständiga arbeten (uppsatser) som sökande författat inom ramen för sin grundutbildning i kulturgeografi (C-, D-, avancerad nivå eller motsvarande) samt övriga handlingar den sökande önskar åberopa inkl. ev. övriga referenser.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 5 augusti 2019.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.