arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskningsassistent i bioinformatik

 • Ort

  Skövde

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 juli

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Anställningen utlyses inom området Bioinformatik, vilket på Högskolan i Skövde definieras som vetenskapen om utveckling av datorbaserade metoder och verktyg för att analysera, modellera, representera och bearbeta biologisk data.

Placeringen för denna tjänst är inom forskningsgruppen för Translationell bioinformatik. Forskningsgruppen har lång erfarenhet av differentiering av stamceller. Dessa används för olika tillämpningar för att förstå utvecklingen av olika organ, modellera sjukdomar, samt för tillämpningar inom läkemedelsutveckling och toxicitetstestning. Forskningsassistenten kommer att utföra arbete relaterat till utveckling av in vitro modellsystem för ovanstående tillämpningar, där vi inom forskargruppen undersöker möjligheter att använda stamceller för utveckling av dessa modellsystem. Arbetet kan komma att innefatta både laborativt arbete och analys av storskaliga omicsdataset. Forskningsgruppen inom Translationell bioinformatik har långsiktiga och väletablerade samarbeten med välkända industriella partners inom området såsom Takara Bio, AstraZeneca och VeriGraft, och arbetet kan komma att utföras på deras labb i Göteborg eller på Högskolan i Skövde.

Vi söker dig som har:

 • Avlagt magister- eller masterexamen (eller motsvarande utländsk examen) inom bioinformatik, bioteknologi, molekylärbiologi eller biomedicin, eller annat för tjänsten relevant ämne.
 • Förmåga att kommunicera väl, både muntligt och skriftligt, på engelska.
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa kontakter och nätverk.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörigheten.
 • Avlagd doktorsexamen inom för tjänsten relevant område.
 • Kunskap och praktisk erfarenhet av att använda bioinformatiska verktyg och utföra bioinformatiska analyser av storskalig transkriptom-, proteom-, metabolom-, eller metylerings-data.
 • Praktisk programmeringserfarenhet av att använda R och Bioconductor eller andra relevanta programmeringsspråk för bioinformatiska analyser.
 • Teoretisk förståelse om in vitro system för sjukdomsmodellering och toxicitetstestning samt erfarenhet av odling och differentiering.
 • Erfarenhet av molekylära metoder så som realtids-PCR, Western blot, fluorescensmikroskop och immunfärgningar.
 • Praktisk erfarenhet av att arbeta inom industrin.
 • Förmåga att planera och genomföra vetenskapliga experiment, analysera resultat och uppnå forskningsmål under handledning.
Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid dokumenterad kunskap och praktisk erfarenhet av att använda bioinformatiska verktyg och utföra bioinformatiska analyser av storskalig transkriptom-, proteom-, metabolom-, eller metylerings-data, praktisk programmeringserfarenhet av att använda R och Bioconductor eller andra relevanta programmeringsspråk för bioinformatiska analyser, samt teoretisk förståelse om in vitro system för sjukdomsmodellering och toxicitetstestning samt erfarenhet av odling och differentiering.

Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö.

Anställningen som forskningsassistent innefattar arbetsuppgifter i pågående forskningsprojekt (upp till 10% undervisning eller andra arbetsuppgifter kan komma att ingå). Anställningen är heltid (100%) och tidsbegränsad till 12 månader.

Sista ansökningsdatum: 31 aug 2019

Kontaktuppgifter

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Annie Jonsson och projektledare Jane Synnergren. Facklig information lämnas av Anders Johansson (SACO-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan

Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

• Personligt brev
• CV
• Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa