arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskningsassistent – botaniskt fältarbete i jordbrukslandskapet

 • Yrkesroll

  Ekolog

 • Anställning

  Heltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 januari

 • Sök jobbet senast

  5 februari

Om jobbet

Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten.

Institutionen för ekologi

Institutionens miljöanalysverksamhet i Uppsala innefattar bland annat landsomfattande miljöövervakning av naturvärden och markanvändning i jordbrukslandskapet, med fokus på gräsmarker och småbiotoper. Resultaten används bland annat för uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:

Inför säsongen 2023 söker vi en eller flera forskningsassistenter för fältinventering av växter och naturtyper i hela landet. Vi söker dig som vill ha ett varierande och självständigt utomhusjobb. Du ska ha god artkunskap och fältvana och trivas med att arbeta utomhus. Arbetet sker enskilt eller i arbetslag om två personer, och dessutom har du kontinuerlig kontakt och samarbetar med personal på kontoret och med annan fältpersonal.

Arbetet ingår som en del av institutionens landsomfattande miljööver­vaknings­uppdrag och innebär inventering av framför allt kulturpåverkade områden såsom gräsmarker i ängs- och betesmarker, alvarmark, kraftledningsgator och annan jordbruksmark.

Arbetet består av två delar: Under mars-april genomförs en inventering av grova och skyddsvärda träd i Syd- och Mellansverige. Från början av maj påbörjas sedan arbetet med inventering av växter och naturtyper i hela Sverige, som också kan kombineras med inventering av småbiotoper vid åkermark på eftersommaren och hösten. Vi ser gärna att inventerarna kan delta i alla arbetsmomenten, men det finns också möjlighet att påbörja arbetet när sommarperioden börjar, i maj.

Inventerarna kan till viss del själva lägga upp sina arbetsperioder efter vad som passar dem samt hur långt man har att resa till arbetsorten. I fältinventeringen tillämpas normalt 10 timmars arbetsdagar. Man måste vara beredd på att vara borta mycket hemifrån under vissa perioder. Eftersom arbetet till stor del genomförs i jordbruks­bygder innebär det vissa kontakter med markägare och med betesdjur.

Kvalifikationer:

Den sökande ska ha biologisk universitets- eller högskoleexamen eller motsvarande som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. God fältvana, erfarenhet av inventeringsarbete samt god artkunskap krävs, i första hand vad gäller kärlväxter, men även kunskaper om lavar och mossor är meriterande. Den sökande ska kunna arbeta självständigt, noggrant och planera sitt eget arbete, men också arbeta tillsammans i lag när så behövs. B-körkort är ett krav.

Placering:

Ingen permanent stationeringsort. Rikstäckande inventering.

Anställningsform:

Säsongsanställning som forskningsassistent.

Omfattning:

100%.

Tillträde:

6 mars eller 15 maj 2023. Anställningen under sommarperioden inleds med en obligatorisk utbildning och uppstart 15-20 maj.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-02-05.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat