arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskningsassistent - botaniskt fältarbete i jordbrukslandskapet

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 februari

 • Sök jobbet senast

  4 mars

Om jobbet

Institutionen för ekologi
Institutionen för ekologi bedriver internationellt framstående empirisk och teoretisk forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vår forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem utgör en bas för att studera effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter och mark. Vi försöker finna lösningar som bidrar till att förbättra växthusgasbalanser, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster, hållbar viltförvaltning samt bekämpa skadegörare i såväl skogs- och jordbruks­landskapet som i urbana miljöer. Vi undersöker också mer grundläggande ekologiska frågor som berör evolution och dynamik i populationer i mänskligt påverkade miljöer ur ett landskaps- och markanvändningsperspektiv.
Institutionens miljöanalysverksamhet i Uppsala innefattar bland annat landsomfattande miljöövervakning av naturvärden och markanvändning i jordbrukslandskapet, med fokus på gräsmarker och småbiotoper. Resultaten används bland annat för uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen. 
Arbetsuppgifter:
Inför säsongen 2021 söker vi en eller flera forskningsassistenter för fältinventering av växter och naturtyper i hela landet. Vi söker dig som vill ha ett varierande och självständigt utomhusjobb. Du bör ha god artkunskap och fältvana och trivas med att arbeta utomhus. Arbetet sker enskilt eller i arbetslag om två personer, och dessutom har du kontinuerlig kontakt och samarbetar med personal på kontoret och med annan fältpersonal.

Arbetet ingår som en del av institutionens landsomfattande miljööver­vaknings­uppdrag och innebär inventering av framför allt kulturpåverkade områden såsom gräsmarker i ängs- och betesmarker, alvarmark, kraftledningsgator och annan jordbruksmark. På eftersommaren och hösten inventerar vi småbiotoper intill åkermark. Eftersom arbetet till stor del genomförs i jordbruks­bygder innebär det också kontakter med markägare och med betesdjur.

Inventerarna kan till viss del själva lägga upp sina arbetsperioder efter vad som passar dem och hur långt man har att resa till arbetsorten. I fältinventeringen tillämpas normalt 10 timmars arbetsdag. Man måste vara beredd på att vara borta mycket hemifrån och bo på annan ort.

Kvalifikationer:

Den sökande bör ha biologisk universitets- eller högskoleexamen eller motsvarande som av arbetsgivaren bedöms som likvärdigt. God fältvana, erfarenhet av inventeringsarbete samt god artkunskap krävs, i första hand vad gäller kärlväxter, men även kunskaper om lavar och mossor är meriterande. Den sökande ska kunna arbeta självständigt, noggrant och planera sitt eget arbete, men också arbeta tillsammans i lag när så behövs. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper. B-körkort är ett krav.

Placering:

Fältarbete i hela landet.

Anställningsform:

Säsongsanställning som forskningsassistent. Tidsperioden är normalt 4-5 månader, under perioden maj-oktober.

Omfattning:

100%

Tillträde:

17 maj 2021. Anställningen inleds med en obligatorisk utbildning och uppstart 17-22 maj.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2021-03-04.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Biolog

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Säsongsanställning forskningsassistent maj-oktober Ej specificerat