arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskartjänst i molekylär ekologi

 • Yrkesroll

  Molekylärbiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 augusti

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med medarbetare och studenter från hela världen.

Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare http://www.ieg.uu.se.

Projektbeskrivning/arbetsuppgifter: Vi söker en forskare till projektet ”Korrelationen mellan art- och genetisk diversitet i ett metapopulationsperspektiv”. Syftet med projektet är att förstå sambandet mellan art-diversitet och genetisk diversitet i allmänhet och särskilt i urbana miljöer, och hur detta påverkas av miljöfaktorer som t ex storlek på habitat, mänsklig bebyggelse, nätverksstruktur mellan olika habitat mm. Vårt studiesystem är dammar i Stockholms stad som studeras med avseende på biologisk mångfald (evertebrater, fiskar och salamandrar) och miljövariabler. Datamaterial är redan insamlat och kommer att bearbetas statistiskt för att visa hur sambandet ser ut och vilka faktorer som påverkar sambandet. Du kommer att använda genomikdata från ddRADseq och samhällsekologidata. Dessa data set kommer att användas för analyser genetisk variation, genetisk struktur och artdiversitet samt sambandet mellan dessa.

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i biologi med inriktning mot evolutionär ekologi, ekologisk genetik, molekylär genetik, eller motsvarande. Dokumenterad erfarenhet av arbete med molekylära genetiska metoder och multivariat statistik är ett krav. Goda kunskaper i att arbeta med R och / eller Python och ha erfarenhet av nästa generations sekvensdataanalyser och multivariat statistik inklusive: STRUCTURE och ADMIXTURE analyser, PCA and redundancy analysis, mixed-effects modeling, och gene-environment interaktioner.

Den sökande ska ha mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som skrift samt ha skrivet och publicerat vetenskapliga tidskrifter på engelska. Vid rekryteringen fäster vi särskild vikt vid personliga egenskaper såsom kandidatens förmåga till samarbete, initiativförmåga och självständighet för att driva fram projektet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-12-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 18 månader.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Frank Johansson, e-post frank.johansson@ebc.uu.se, telefonnummer +46 18 471 6488. 

Välkommen med din ansökan senast den 30 september 2021, UFV-PA 2021/3095.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Molekylärbiolog

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2021-12-01 Visstidsanställning